Preliminärt resultat för Financière Alexandre III :s offentliga erbjudande att förvärva Compagnie Fives-Lille

Preliminärt resultat för Financière Alexandre III :s offentliga erbjudande att förvärva Compagnie Fives-Lille * Aktier motsvarande 94,14% av kapitalet och rösterna har lämnats in under budtiden Det preliminära resultatet för Financière Alexandre III :s* offentliga erbjudande att förvärva samtliga aktier i Compagnie Fives-Lille offentliggjordes av le Conseil des Marchés Financiers den 5 februari 2001. Då budtiden löpte ut den 2 februari 2001 hade 2 068 136 av aktierna i Compagnie Fives-Lille (« Fives-Lille ») lämnats in till Euronext-börsen i Paris, motsvarande 94,14% av rösterna och kapitalet. Det preliminära resultatet innebär att Financière Alexandre III har klarat acceptvillkoret för budet med bred marginal. Erbjudandet kommer, under förutsättning att det preliminära resultatet bekräftas, därmed att fullföljas. Det slutgiltiga resultatet offentliggörs av le Conseil des Marchés Financiers den 12 februari. * Financière Alexandre III finansieras med eget kapital från Industri Kapital 2000-fonden, och med lån från Royal Bank of Scotland (Global Arranger) samt Natexis Banques Populaires (Senior Arranger). Industri Kapital är ett av Europas ledande riskkapitalbolag med över 3 miljarder euro under förvaltning. Sedan 1989 har 39 investeringar inom olika branscher genomförts. Fondinvesterare är stora nordiska, europeiska och amerikanska institutionella investerare såsom pensionsfonder, investerings- och försäkringsbolag. Bland Industri Kapitals senaste investeringar återfinns förvärven av Alfa Laval (augusti 2000) och utköpet av Dyno från Oslo Börsen (augusti 2000). FIVES-LILLE kommer att bli Industri Kapitals andra investering i Frankrike. I juni 2000 förvärvade Industri Kapital 2000-fonden Laho Equipement. Laho är ett av de ledande företagen i Frankrike inom försäljning och uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner. FIVES-LILLE grundades 1812 nära Lille. Företaget har 4,000 anställa i hela världen och hade 1999 en omsättning om ca 5 miljarder FRF. FIVES-LILLE utvecklar och tillverkar produktionsutrustning till företrädesvis bil-, stål-, aluminium-, betong-, och livsmedelsindustrin. Företaget har huvudkontor i Montreuil och har de senaste åren expanderat geografiskt främst i Asien och Nordamerika. För vidare information vänligen kontakta: Christopher Masek, Direktör, Industri Kapital, +44 20 7304 43 00 Björn Savén, VD, Industri Kapital, +46 8 678 95 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00860/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00860/bit0002.pdf

Om oss

Industri Kapital är ett europeiskt private equity bolag med nordiska rötter som förvaltar cirka 5,7 miljarder euro i kapital, inklusive 1,7 miljarder euro i den senaste fonden IK2007. Sedan 1989 har Industri Kapital förvärvat 67 bolag. Den nuvarande portföljen omfattar 20 bolag med en sammanlagd omsättning på nära 7 miljarder euro. Industri Kapital investerar framförallt i medelstora bolag med starkt kassaflöde och potential till vinstförbättringar. Mer information om IK finns på www.industrikapital.com

Dokument & länkar