Villkoren för Perstorp Intressenter AB:s bud ej uppfyllda

Report this content

Villkoren för Perstorp Intressenter AB:s bud ej uppfyllda Förra veckans nya information från Perstorp AB visar ett väsentligt sämre resultat och mer osäkra framtidsutsikter för laminatgolvsverksamheten än förväntat. Kreditgivarna har i samband därmed konstaterat att Perstorp Intressenter AB:s förvärvsfinansiering inte längre är tillgänglig. Vid anmälningstidens utgång hade samtliga myndighetstillstånd utom EU- kommissionens godkännande erhållits. Totalt sett lämnades 11,6 procent av samtliga aktier och konvertibler in under anmälningsperioden som löpte ut fredagen den 29 september, motsvarande 29,3 procent av rösterna. De aktier och konvertibler som lämnats in under anmälningsperioden kommer nu att återföras till sina respektive ägare genom VPCs försorg med början den 3 oktober. - Vi fortsätter att utvärdera olika alternativ för att finna en lösning, säger Harald Mix, VD Perstorp Intressenter AB i en kommentar. Stockholm den 2 oktober 2000 Perstorp Intressenter AB Styrelsen För ytterligare information: Harald Mix, VD Perstorp Intressenter AB, 08-678 95 00 www.industrikapital.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT01400/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT01400/bit0002.pdf

Dokument & länkar