Återhämtning för riskkapital 2004

Innevarande år, 2004, har präglats av en återhämtning för riskkapital i Sverige. Just nu finns det gott om kapital, men företrädesvis för investeringar i sena skeden av företagsutveckling. Fortfarande råder en stor brist på finansiärer och riskkapitalister som går in i de kritiska tidiga skedena av ett företags utveckling. Det sade Industrifondens VD Lars Öjefors vid fondens årsstämma i Stockholm under tisdagen.

Årsstämman, som avhölls på Berns i Stockholm, markerade samtidigt 25-årsjubiléet av Industrifondens tillkomst. Under de gångna 25 åren har Industrifonden utvecklats till en av de ledande aktörerna inom riskkapitalförsörjning i Sverige. Fonden har sedan tillkomsten ingått 750 finansieringsavtal om sammanlagt 3,5 miljarder kr. – Idag finns förhållandevis gott om riskkapital i Sverige, men främst för investeringar i sena skeden av företagsutveckling. Vi, som också går in i tidiga skeden, har svårt att hitta medfinansiärer, konstaterade Lars Öjefors i sitt tal inför stämman. – Samtidigt fortsätter konsolideringen inom branschen mot färre och större aktörer. Vi ser också tydligt hur allt fler utländska riskkapitalister söker sig till den svenska marknaden, sade han. Lars Öjefors meddelade inför stämman att han bett Industrifondens styrelse och dess ordförande Sven-Åke Johansson att inleda arbetet på att finna en efterträdare till honom. Lars Öjefors har varit VD på Industrifonden i nio år, sedan 1995. På stämman gav en rad talare sin syn på riskkapitalbranschen och Industrifonden under de gångna 25 åren, däribland de f d statssekreterarna Bengt Westerberg och Peter Nygårds. Innovatören Leif Lundblad berättade om hur Industrifonden varit med och finansierat de bankomater som blev genombrottet för Inter Innovation. Särskilt inbjuden talare var Torsten Jansson, grundare och koncernchef för New Wave Group. Torsten Jansson, som utsetts till Entrepreneur of the Year i Sverige 2003, gav sina handfasta råd om hur man lyckas att bygga upp ett företag. Han betonade särskilt de mjuka faktorerna som värderingar, drömmar och attityder.

Om oss

Industrifonden investerar i tillväxtbolag inom tech och life science med sikte på internationell expansion. Vi är en aktiv ägare i bolag med stora idéer och stark drivkraft att skapa innovation och tillväxt. Industrifonden grundades 1979 och är en evergreen fund med 4 miljarder kronor i tillgångar. Läs mer på www.industrifonden.com.

Dokument & länkar