Bokslut för Industrifonden

Bokslut för Industrifonden: Negativt resultat, men fortsatt hög investeringsaktivitet Industrifonden visar ett negativt resultat för verksamhetsåret 2002-03. Det investerade beloppet ökade dock till rekordnivå. Industrifonden fyller därmed väl sin roll på en svag svensk venture capital-marknad, framförallt i tidiga utvecklingsstadier. Resultatet på -214,4 MSEK (-175,3 MSEK) är en försämring jämfört med föregående år. Det negativa resultatet beror till största delen på realisationsförluster och nedskrivningar av aktier i onoterade företag samt svårigheter att avyttra bolag. Trots den svaga utvecklingen var den avtalade volymen högre än föregående års rekordnivå. Det avtalade beloppet uppgick till 480 MSEK (467 MSEK). Totalt genomfördes 89 (87) investeringar, varav 27 i helt nya företag. Det engagerade kapitalet uppgick till 1 893 MSEK, vilket är en minskning från föregående års 2 085 MSEK. Industrifondens ekonomiska ställning är fortsatt stark med tillgångar på drygt 3,5 miljarder kronor, varav 54 procent är engagerat i 305 bolag. - I enlighet med våra konservativa värderingsregler är portföljen försiktigt värderad. Förutsättningarna för en positiv resultatutveckling är därför goda när konjunkturen väl vänder, säger Industrifondens vd Lars Öjefors. Ytterligare upplysningar lämnas av Lars Öjefors, vd Industrifonden, tel 08-587 919 26, 0708-61 98 34 Maria Montgomerie, informationschef Industrifonden, tel 08-587 919 28 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/10/20031010BIT00860/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/10/20031010BIT00860/wkr0002.pdf

Om oss

Industrifonden investerar i tillväxtbolag inom tech och life science med sikte på internationell expansion. Vi är en aktiv ägare i bolag med stora idéer och stark drivkraft att skapa innovation och tillväxt. Industrifonden grundades 1979 och är en evergreen fund med 4 miljarder kronor i tillgångar. Läs mer på www.industrifonden.com.

Dokument & länkar