Entreprenörsföretagen visar mindre optimism

Entreprenörsföretagen visar mindre optimism Konjunkturen för Sveriges entreprenörsledda företag försvagades under det senaste kvartalet. Entreprenörsindex föll till 29 från 35 kvartalet innan 1) . Samtidigt har entreprenörerna blivit något mer positiva över framtidsutsikterna. Det visar Industrifondens och CONNECT Sveriges senaste Entreprenörsbarometer. - Undersökningsresultaten visar hur viktigt det är att tillväxtföretagen har tillgång till en fungerande riskkapitalmarknad för att kunna expandera, säger Lars Öjefors, VD på Industrifonden i en kommentar. Entreprenörsbarometern visar att färre företag nyanställde personal under det gångna kvartalet jämfört med kvartalet innan. I prognosen för det kommande kvartalet är det dock fortfarande en tredjedel av företagen som räknar med att nyanställa. Problem med att få extern finansiering upplevs som det största problemet för expansion följt av svag marknad, svårt att hitta rätt samarbetspartners samt svårigheter att hitta rätt personal. Det har emellertid blivit lättare att hitta rätt personal i jämförelse med föregående undersökning. Av företagen uppger omkring 23 procent att de skulle gynnas av en mer liberal arbetskrafts-invandringspolitik, medan 56 procent uppger att de inte skulle påverkas. Mest positiva till arbetskraftsinvandring är medicinföretagen, nästan 30 procent uppger att de skulle gynnas av detta. Att stimulera privatpersoner att investera i tillväxtbolag och att öka det offentliga stödet till företag i tidiga faser, s.k. såddfinansiering, står högst upp på entreprenörernas önskelista till den regering som tillträder efter valet. - Incitament för privatpersoner att investera i nya tillväxtbolag måste förbättras visar undersökningen med all tydlighet. Dessa "affärsänglar" tillför även kunskap och erfarenheter vilket är minst lika viktigt för företag i tidiga skeden, säger Örjan Isacson, CONNECT Sverige. Bakom Entreprenörsbarometern står Industrifonden och entreprenörsnätverket CONNECT Sverige. De genomför varje kvartal en undersökning med nästan 500 kunskapsintensiva tillväxtföretag i tidiga, kapitalkrävande faser spridda över hela Sverige. Företagen svarar på frågor som berör företagens utveckling och företagsklimat. Undersökningen genomförs av konsultföretaget Hallvarsson&Halvarsson. Ytterligare upplysningar lämnas av Maria Montgomerie, Industrifonden, tel 08-587 919 28, 070-64 919 28 Örjan Isacson, CONNECT Sverige, tel 08-791 29 03, 070-471 20 09 Ytterligare upplysningar om undersökningen lämnas av Andreas Leifsson, Hallvarsson&Halvarsson, tel 08- 587 112 77, 0709-711 277 Undersökningen i sin helhet finns på www.industrifonden.se eller www.connectsverige.se Entreprenörsindex bygger på fem frågor i Entreprenörsbarometern: Företagens syn på utvecklingen och sysselsättningen det gångna och det närmaste kvartalet samt i vilken utsträckning svag efterfrågan upplevs som problem i företagen. Index kan högst vara +100 (strålande optimism) och lägst -100 (nattsvart), med 0 som medelläge. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/06/20020906BIT00110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/06/20020906BIT00110/wkr0002.pdf

Om oss

Industrifonden investerar i tillväxtbolag inom tech och life science med sikte på internationell expansion. Vi är en aktiv ägare i bolag med stora idéer och stark drivkraft att skapa innovation och tillväxt. Industrifonden grundades 1979 och är en evergreen fund med 4 miljarder kronor i tillgångar. Läs mer på www.industrifonden.com.

Dokument & länkar