Företagen i södra Sverige klarar försvagad konjunktur bäst

Företagen i södra Sverige klarar försvagad konjunktur bäst Industrifondens och CONNECTs entreprenörsindex försvagades till 25 från 32 kvartalet innan. Sydsverige klarar återigen den svaga konjunkturen bäst. Vid tre av fyra mättillfällen under det senaste året har de kunskapsintensiva tillväxtföretagen i Skåne och Blekinge uppvisat klart bäst utveckling i Sverige. Stockholmsregionen är dock den enda regionen som visar oförändrad optimism mot i november. Konjunkturen för de kunskapsintensiva tillväxtföretagen vänder återigen brant nedåt, efter att ha gått upp under hösten. Entreprenörsindextalet 25 innebär dock fortfarande en optimism - något som tillväxtföretag bör ha . Optimismen minskar i Sydsverige Sydsvenska entreprenörsföretag är fortsatt de som visar mest på ökad produktion och sysselsättning, även om optimismen fallit under det senaste kvartalet. Den främsta förklaringen till den gynnsammare utvecklingen i Syd är en bättre marknadssituation. Det har varit enklare för dem att få avsättning för sina produkter, i jämförelse med övriga Sverige. Stockholmsregionen enda med obruten optimism Bara tillväxtföretag i Stockholm inklusive Mälardalen visar samma grad av positiv utveckling som i novembermätningen. Regionens företag upplevde en nedgång under föregående kvartal. Stockholm ligger oftast tidigt i konjunkturen, varför undantaget mot nedgången i övriga landet kan upplevas som en positiv signal. Alla branscher visar negativ utveckling Ingen av de undersökta branscherna visar en positiv tendens under det senaste kvartalet. Sämst går det för IT som vid samtliga mättillfällen har uppvisat svagast utveckling. Den bransch som klarat det senaste årets allmänna kräftgång bäst är industri där bara en marginell nedgång har noterats totalt sett. Industribranschen har därför intagit tätpositionen i tillväxtligan efter medicinbranschens kontinuerliga nedgång. Medicinbranschen har drabbats hårt av den dåliga tillgången på riskkapital och många företag sitter nu med mycket knappa reserver. Ytterligare upplysningar lämnas av Maria Montgomerie, Industrifonden, tel 08-587 919 28, 070-64 919 28 Örjan Isacson, CONNECT Sverige, tel 08-791 29 03, 070-471 20 09 Upplysningar om hur undersökningen har genomförts lämnas av Andreas Leifsson, Hallvarsson&Halvarsson, tel 08-587 112 77, 0709-711 277 Undersökningen i sin helhet finns på www.industrifonden.se eller www.connectsverige.se Bilaga Diagram 1 & 2 visar hur index fördelar sig över branscher och regioner vid de fyra mättillfällena det senaste året. Desto högre utfallet på kurvan är desto bättre är konjunkturen för respektive entreprenörsgrupp. Genomsnittet för alla är 25% i februari 2003. (För grafik, se bifogad pdf) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/10/20040705BIT20750/wkr0001.pdf

Om oss

Industrifonden investerar i tillväxtbolag inom tech och life science med sikte på internationell expansion. Vi är en aktiv ägare i bolag med stora idéer och stark drivkraft att skapa innovation och tillväxt. Industrifonden grundades 1979 och är en evergreen fund med 4 miljarder kronor i tillgångar. Läs mer på www.industrifonden.com.

Dokument & länkar