Industrifonden gör rekordresultat

Industrifonden gör rekordresultat Industrifonden har gjort sitt bästa resultat någonsin! Vinsten verksamhetsåret 1999-2000 uppgår till 386,5 miljoner kronor, en förbättring med 349 miljoner kr jämfört med föregående år. Detta innebär att föregående års kundförlust, orsakad av konkursen i Prosolvia, nu med råge tagits igen. Industrifondens resultat kan delas i två delar - operativt resultat, dvs resultatet av arbetet med riskkapital i form av lån och ägande och resultatet av kapitalförvaltningen. Båda dessa har gått betydligt bättre i år än förra året. Årets operativa resultat uppgår till 168 miljoner kr. Förra året visade detta en förlust på 69 miljoner kr, främst beroende på konkursen i Prosolvia, som belastade resultatet med 143 miljoner kr. Lönsamheten har alltså förbättrats väsentligt jämfört med föregående verksamhetsår. Nedan visas intäkter och resultat från rörelsen i miljoner kr för de två senaste verksamhetsåren. 1999/2000 1998/1999 Intäkter från rörelsen 204,1 132,3 Resultat från rörelsen 168,1 -68,8 Intäkterna från rörelsen har ökat med 54 procent till 204 milj kr. Detta beror främst på att realisationsvinsterna från ägarkapital har ökat med 66 procent till 148 miljoner kr. Ränteintäkterna på Industrifondens lånefordringar har också ökat med 24 procent till 34 miljoner kr. Kapitalförvaltningens resultat uppgår till 269 miljoner kr, en förbättring med 69 procent jämfört med föregående år. Detta beror bland annat på en lyckosam aktieutförsäljning i februari 2000. Det är inte bara Industrifondens resultat som förbättrats. Verksamhetens volym, både räknat i pengar och i antal avtal, har också ökat. Under verksamhetsåret har totalt 315 miljoner kronor betalats ut i olika lån. Förra året var motsvarande siffra 270. Antalet låneavtal har ökat med 19 stycken, till totalt 246 avtal med 196 olika bolag. Av dessa avser 65 konvertibla lån eller lån förenade med optionsrätt till nyteckning. Investeringarna i ägarkapital har också ökat. Det gäller både direkta investeringar och indirekta - via Industrifondens delägda riskkapitalbolag. Om man räknar in de sex riskkapitalbolagens portföljer är Industrifonden f n engagerad i ca 260 olika bolag. Ytterligare upplysningar: Lars Öjefors, vd Industrifonden, tel 08-587 919 26 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2000/10/20/20040707BIT20160/wkr0001.pdf

Dokument & länkar