Industrifonden investerar i bildanalys för proteiner

Industrifonden investerar i bildanalys för proteiner Industrifonden investerar sammanlagt 10 miljoner kr i forskningsbolaget Sidec Technologies. Bolaget har utvecklat en bildprocessningsmetod bland annat för läkemedelsforskning, som gör att läkemedelsbolagen snabbt kan få bättre förståelse för hur kroppens proteiner ser ut och fungerar. Inom läkemedelsforskningen finns det idag ett antal olösta problem som gör att mycket tid och resurser läggs ned på idéer som aldrig blir godkända läkemedel. Sidec, som har sitt ursprung i forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm, har utvecklat en metod som gör det möjligt att studera proteiner tredimensionellt i sitt naturliga tillstånd. Detta gör att man på ett tidigt stadium kan utvärdera om och hur ett visst protein i kroppen kan användas som mål för ett läkemedel eller som ett läkemedel i sig självt. På så sätt undviker man att spilla tid på forskning som aldrig kommer att leda till nya läkemedel. Idag används bland annat röntgenkristallografi för att visualisera proteiner och andra molekyler, men med den tekniken kan man inte se dem i sitt naturliga tillstånd, t.ex. i cellmembranet, där många av målproteinerna för läkemedel finns. - Sidecs teknologi är unik och bidrar till att lösa ett av de stora problemen i dagens läkemedelsforskning, säger Hedvig Saindrenan, investeringsansvarig på Industrifonden. Därför ser vi stor ekonomisk potential för Sidec. Sidec erbjuder sin metod idag genom kontraktsforskning till läkemedels- och bioteknikbolag i Europa och USA. Affärsstrategin är under utveckling och målet är att förbättra befintliga tjänster samt ta fram fler kommersialiserbara produkter. Sidecs metod bygger på en teknik för generell signalrekonstruktion och har även potential inom andra användningsområden, t.ex. klinisk bildanalys inom kardiologi och cancerdiagnostik. - Att vi fått in Industrifonden som ägare innebär att vi får resurser att öka takten i vårt utvecklingsarbete, säger Gösta Sjöholm, vd i Sidec. Vi kan också dra nytta av deras nätverk, vilket är ovärderligt nu när vi ska etablera oss på marknaden. Ytterligare upplysningar lämnas av Hedvig Saindrenan, investeringsansvarig Industrifonden, tel 08-587 919 00 Gösta Sjöholm, vd Sidec, tel 08-508 845 21 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/19/20030519BIT00250/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/19/20030519BIT00250/wkr0002.pdf

Om oss

Industrifonden investerar i tillväxtbolag inom tech och life science med sikte på internationell expansion. Vi är en aktiv ägare i bolag med stora idéer och stark drivkraft att skapa innovation och tillväxt. Industrifonden grundades 1979 och är en evergreen fund med 4 miljarder kronor i tillgångar. Läs mer på www.industrifonden.com.

Dokument & länkar