Industrifonden satsar 35 miljoner kr på ny HIV-medicin

Industrifonden satsar 35 miljoner kr på ny HIV-medicin En helt ny medicin mot HIV-virus håller på att utvecklas av det svenska forskningsföretaget Tripep. Viruset har hittills inte utvecklat någon resistens mot den nya medicinen, vilket är en stor fördel gentemot de bromsmediciner som finns idag. Tripep skall nu starta fas 2 studierna i det kliniska utvecklingsprogrammet och har därför fått 35 miljoner kr i lån från Industrifonden. GPG, som preparatet heter, har utvecklats av professor Anders Vahlne vid Karolinska Institutet. Det använder en helt ny metod för att angripa HIV-viruset. GPG hindrar virus arvsmassa från att kapsla in sig, vilket gör att det inte kan sprida sig i mänskliga celler. GPG är i första hand avsett för behandling av patienter som blivit resistenta mot de mediciner som finns idag. GPG är verksamt mot de virusstammar som utvecklat resistens, förefaller inte orsaka resistens mot sig självt, har få biverkningar och kan ges oralt, dvs i tablettform via munnen, vilket är skonsamt för patienten. Dagens bromsmediciner mot HIV är inte tillräckligt effektiva. HIV-viruset muterar helt enkelt, vilket gör att det blir resistent mot de bromsmediciner som finns idag. Upp till 50 procent av de patienter som behandlats med bromsmedicinerna har hittills utvecklat resistens mot preparaten. - Här ser vi stora möjligheter för GPG, eftersom det har låg toxicitet och visar en helt ny verkningsmekanism för en livshotande sjukdom, säger Hedvig Saindrenan, investeringsansvarig på Industrifonden. Tripep grundades 1997 av Anders Vahlne och nuvarande vd Hans Möller. Som grund för sin forskning använder de den så kallade PPI-teknologin. Den kan också användas för utveckling av läkemedel mot andra kroniska sjukdomar. I inledningsfasen koncentrerar sig dock Tripep på HIV-medicinen GPG. Man räknar med att kunna introducera den på marknaden under 2003. Den totala kostnaden för att genomföra den kliniska utvecklingen av GPG under åren 2000-2002 beräknas uppgå till 150 miljoner kr. Industrifonden bidrar med ett villkorslån på 35 miljoner kr. Ytterligare upplysningar Hans Möller, vd Tripep, tel 08-449 84 80 Hedvig Saindrenan, investeringsansvarig Industrifonden, tel 08-587 919 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2000/06/19/20040705BIT20380/wkr0001.pdf

Om oss

Industrifonden investerar i tillväxtbolag inom tech och life science med sikte på internationell expansion. Vi är en aktiv ägare i bolag med stora idéer och stark drivkraft att skapa innovation och tillväxt. Industrifonden grundades 1979 och är en evergreen fund med 4 miljarder kronor i tillgångar. Läs mer på www.industrifonden.com.

Dokument & länkar