KTH Seed Capital tillförs 127 MSEK

Report this content

Universitet och näringsliv i unikt samarbete om såddfinansiering: KTH Seed Capital tillförs 127 MSEK För att stärka innovationsstrukturen och finansieringsmöjligheterna för entreprenörer med koppling till Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, tillkännager Industrifonden, W Capital Management, SEB Företagsinvest och KTH Holding idag ett unikt samarbete där sammanlagt 127 miljoner kronor investeras i nystartade KTH Seed Capital. KTH Seed Capital kommer att investera i högteknologiska företag i tidiga skeden. Med sina långsiktiga ägare, sitt kunnande och goda nätverk ska bolaget underlätta kommersialiseringen av teknologiprojekt med anknytning till KTH. KTH Seed Capital kommer att ligga på KTH:s Campusområde i Kista Science City och ledas av Jakob Svärdström. En typisk investering ligger mellan 5 och 10 miljoner kronor per företag. Målet är att inom 4 år ha minst 10 investeringar. - KTH är idag Nordens ledande tekniska högskola. Under de senaste åren har KTH-relaterade avknoppningar noterats till ett värde överstigande 20 miljarder kronor. Med skapandet av KTH Seed Capital är vår förhoppning att utveckla den potential som finns runt KTH, säger KTH Seed Capitals styrelseordförande Jan Sundberg. Med KTH Seed Capital erbjuds riskkapital direkt till högskolevärlden på ett sätt som visat sig vara mycket framgångsrikt i USA. Placeringen på KTH:s IT-universitet i Kista gör KTH Seed Capital till en del av innovationssystemet runt KTH, som förser entreprenörer med support- och experttjänster inom juridik, patent, bokföring och liknande. Tanken med att skapa en såddfinansieringsaktör här är att fler företag med hög teknikhöjd ska kunna skapas runt KTH. - För KTH är detta ett oerhört viktigt steg i satsningen att utvecklas till ett entreprenöriellt universitet, som attraherar både studenter, forskare och professorer av internationell toppklass. Dessutom hoppas vi kunna få del av de värden vi är med och skapar, säger Peter Holmstedt, vd för KTH Holding. - Med bildandet av KTH Seed Capital stärks såddfinansieringen i Sverige avsevärt. Bolaget kommer att legitimera forskningen på KTH på ett sätt som jag tror kommer att ge god avkastning, säger Lars Öjefors, vd på Industrifonden - Såddfinansiering är ett nytt verksamhetsområde för oss och det är särskilt roligt att en av våra första investeringar blir KTH Seed Capital, säger Pia Rudengren, vice vd W Capital Management AB, ett av Wallenbergsstiftelserna helägt bolag. Detta är en unik möjlighet att investera inom ett område som vi bedömer som mycket intressant, tillsammans med en så välrenommerad högskola som KTH och andra investerare med lång erfarenhet inom riskkapitalområdet. - Ägarkonstellationen är bra. Industrifonden och SEB Företagsinvests kunnande inom riskkapitalområdet kompletteras med Wallenbergstiftelsernas breda internationella nätverk och KTH:s spjutspetskompetens inom teknik och forskning, säger Carl Christensson, vd på SEB Företagsinvest. Investeringen i KTH Seed Capital är en strategisk investering i tidiga faser som väl kompletterar vår inriktning mot Teknologi och Healthcare. KTH Seed Capital drar igång sin verksamhet den 1 november. Industrifonden och W Capital Management investerar 39,4 procent vardera av bolaget, SEB Företagsinvest 19,7 procent och KTH Holding resterande 1,5 procent. Vd för KTH Seed Capital blir Jakob Svärdström. Han har en bakgrund med ledande befattningar på de snabbväxande programvaruföretagen Intentia och StreamServe, samt erfarenhet som styrelseordförande i flera svenska mindre teknologiföretag. För ytterligare information: Carl Christensson SEB 070-265 79 01 Företagsinvest Peter Holmstedt KTH Holding 070-555 40 33 Pia Rudengren W Capital 08-545 077 30 Management Jan Sundberg KTH Seed Capital 070-763 96 22 Jakob Svärdström KTH Seed Capital 070-422 51 66 Lars Öjefors Industrifonden 070-861 98 34 Industrifonden erbjuder tillväxtkapital, kompetens och nätverk till framtidsföretag i hela Sverige. Med över 20 års verksamhet och ett förvaltat kapital på drygt 4 miljarder kronor är vi en av de största och mest erfarna aktörerna på den svenska riskkapitalmarknaden. Industrifonden investerar i små och medelstora företag i de flesta branscher. Vi erbjuder flera olika finansieringsformer - allt från rena projektlån till ägarkapital. För mer info se: www.industrifonden.se W Capital Management är ett av Wallenbergsstiftelserna helägt bolag. Bolagets roll är att arbeta med ägarfrågor i stiftelsernas huvudinnehav. Dessutom ska bolaget medverka till att stiftelsernas sammanlagda börsportfölj, som i dagsläget uppgår till ca 30 mdr SEK, har en lämplig riskspridning och uppnår en tillfredsställande totalavkastning över tiden. W Capital Management har också mandat att göra fondinvesteringar i såddkapitalverksamhet inom företrädesvis bioteknik- och högteknologisektorerna. SEB Företagsinvest är venture capitalenheten i SEB. Affärsidén är att investera riskkapital och tillföra kompetens och ett brett kontaktnät till tillväxtföretag inom Teknologi och Healthcare. SEB Företagsinvest har sedan starten hösten 1995 investerat i 47 bolag av vilka 17 har exiterats. För mer info se www.foretagsinvest.seb.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/02/20021002BIT00100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/02/20021002BIT00100/wkr0002.pdf

Dokument & länkar