Kvinnliga entreprenörer kraftigt underrepresenterade i kunskapsintensiva tillväxtföretag

Kvinnliga entreprenörer kraftigt underrepresenterade i kunskapsintensiva tillväxtföretag Kvinnor startar sällan kunskapsintensiva tillväxtföretag. Endast en entreprenör av tjugo är kvinna. De kvinnliga entreprenörerna har dock en högre utbildningsnivå än de manliga. Detta visar Industrifondens och CONNECTs Entreprenörsbarometer som i februariupplagan 2003 har kartlagt entreprenörens bakgrund och drivkrafter. Kvinnors underrepresentation beror bland annat på att de inte i lika hög grad utbildar sig inom de tekniska områdena. Hälften av alla entreprenörer inom kunskapsintensiva, eller högteknologiska, tillväxtföretag har sin bakgrund inom teknik. Kvinnor är också sällan engagerade i IT-företag som väger mycket tungt bland de kunskapsintensiva tillväxtföretagen. Det finns däremot fler kvinnor inom medicin- och bioteknikområdet. Bland de kvinnor som startar kunskapsintensiva tillväxtföretag är medelåldern lägre än hos männen, underrepresentationen är därför mindre i de lägre åldersgrupperna än i de övre. Detta betyder att underrepresentationen till viss del är en generationsfråga, även om den också återfinns hos de yngre entreprenörerna. - Vi vet att kvinnor mer sällan söker upp oss, men när så sker brukar det vara bra affärsupplägg, säger Lars Öjefors, VD Industrifonden. Om man tittar på det totala antalet entreprenörer i Sverige är ca hälften kvinnor. Vi är övertygade om att andelen kommer att öka även bland de kunskapsintensiva tillväxtföretagen, fortsätter Öjefors. Typstudier Typstudie 1: Den typiske entreprenören totalt sett i ett kunskapsintensivt tillväxtföretag är en man på drygt 40 år med en högskoleutbildning inom teknikområdet. I regel har han väntat omkring 5 till 10 år efter avslutad utbildning innan entreprenörsplanerna blivit verklighet. Under mellanperioden har han varit anställd i privat sektor på ett stort eller multinationellt bolag. Orsakerna till att han har valt att bli entreprenör är i första hand att förverkliga en idé tätt följt av önskan att tjäna pengar. Typstudie 2: Entreprenören över 50 år som startar ett kunskapsintensivt tillväxtföretag riktar ofta in sig på industribranschen. Den formella utbildningsnivån ligger under andra åldersgrupper och det är vanligast med en kortare högskoleutbildning inom teknikområdet. Personen har mycket sällan drivit egen verksamhet tidigare. Typstudie 3: Entreprenörer under 30 år som startar ett kunskapsintensivt tillväxtföretag riktar i regel in sig på IT branschen istället för medicin eller industri. Personen har en kandidat eller magisterexamen inom teknik och startade tillväxtföretaget i samband med eller direkt efter examen. Nästan hälften har också tidigare drivit egen verksamhet, vilket är högt över det totala genomsnittet och är det som framförallt utmärker den unga entreprenören. Ytterligare upplysningar lämnas av Maria Montgomerie, Industrifonden, tel 08-587 919 28, 070-64 919 28 Örjan Isacson, CONNECT Sverige, tel 08-791 29 03, 070-471 20 09 Andreas Leifsson, Hallvarsson&Halvarsson, tel 08-587 112 77, 0709-711 277 Undersökningen i sin helhet finns på www.industrifonden.se eller www.connectsverige.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/10/20040811BIT20790/wkr0001.pdf

Om oss

Industrifonden investerar i tillväxtbolag inom tech och life science med sikte på internationell expansion. Vi är en aktiv ägare i bolag med stora idéer och stark drivkraft att skapa innovation och tillväxt. Industrifonden grundades 1979 och är en evergreen fund med 4 miljarder kronor i tillgångar. Läs mer på www.industrifonden.com.

Dokument & länkar