Nytt riskkapitalbolag i Mellansverige

Riskkapitalbolagen Arbustum Invest AB i Arboga och Aldano AB i Stockholm går samman och bildar det nya bolaget Småföretagsinvest AB, som får ett eget kapital på 250 miljoner kr. På så sätt skapas ett större och kraftfullare riskkapitalbolag i Mellansverige med fokus på investeringar i mindre och medelstora industriföretag.

Småföretagsinvests tillgångar består till hälften av likvida medel och till hälften av ägarandelar i ett 20-tal företag. Småföretagsinvest ägs av ett konsortium bestående av ett 30-tal privata investerare med industriell och entreprenöriell bakgrund, Volvo Aero och Saab Bofors, samt av Industrifonden. Bolaget kommer att ha en bred inriktning på sina investeringar, men tyngdpunkten ligger på industriföretag som omsätter mellan 10 och 200 miljoner kr. Bolaget ska vara särskilt aktivt i Mellansverige och positionera sig i en nisch där det i stort sett saknas andra aktörer. – Vi kommer främst att investera i bolag som står inför ett tillväxtsteg eller en förnyelse på annat sätt, säger Småföretagsinvests vd Bo Thorson, tidigare vd i Aldanokoncernen. Vad gäller våra befintliga portföljbolag kommer de att påverkas positivt, eftersom de med Småföretagsinvest får en större och mer kapitalstark ägare. Bolaget kommer att ha kontor och investeringsansvariga såväl i Arboga som i Stockholm, för att på ett effektivt och praktiskt sätt finnas nära sina portföljföretag. Dessutom kommer alla delägare att aktivt medverka i arbetet med portföljbolagen, varvid ägarnas samlade erfarenheter och nätverk kommer att vara en framgångsfaktor för företagens utveckling. – Syftet med sammanslagningen är att få fram en starkare finansiär för expansiva och innovativa mindre och medelstora tillväxtföretag i Mellansverige, säger Industrifondens vd Lars Öjefors. Det nya bolaget får en betydelsefull roll i detta arbete. I samband med bildandet av det nya bolaget har en av de tidigare ägarna i Arbustum Invest AB, Boforsstiftelsen, köpts ut. Dess finansiering skall istället inriktas mot Karlskogaregionen och på företag i tidigare skeden, bolag som i senare stadier kan bli intressanta för Småföretagsinvest. För ytterligare information, kontakta Bo Thorson, vd Småföretagsinvest, tel 08- 587 919 70 Göran Lundin, ordförande Småföretagsinvest, tel 0705-65 52 35 Göran Tuvstedt, Industrifonden, ordförande Arbustum, tel 08-587 919 00

Om oss

Industrifonden investerar i tillväxtbolag inom tech och life science med sikte på internationell expansion. Vi är en aktiv ägare i bolag med stora idéer och stark drivkraft att skapa innovation och tillväxt. Industrifonden grundades 1979 och är en evergreen fund med 4 miljarder kronor i tillgångar. Läs mer på www.industrifonden.com.

Dokument & länkar