Nytt riskkapitalbolag satsar tidiga såddpengar i Malmö/Lund

Report this content

Nytt riskkapitalbolag satsar tidiga såddpengar i Malmö/Lund Ett helt nytt riskkapitalbolag, som ska investera i nystartade företag avknoppade från universitet och högskolor i Öresundsregionen, har bildats. Ägare till det nya bolaget, som heter Lumitec, är Industrifonden, Malmöhus Invest och Lunds Universitets utvecklingsbolag LUAB. Lumitec ska investera i tidigt såddkapital, det vill säga det första startkapitalet som behövs för att över huvud taget starta ett nytt företag, i forskningsrelaterade företag från högskolorna i Öresundsregionen. - Vi tror att Sveriges nya framtidsföretag kommer att uppstå ur forskningen vid våra universitet och högskolor och därför vill vi på detta konkreta sätt bidra till att fler kan komma igång, säger Industrifondens vd Lars Öjefors. Lumitec ska investera i nya forskningsbolag i hela Öresundsregionen. Fokus kommer dock att ligga på universitet och högskolor i Lund och Malmö. Lumitec får en initial kapitalbas på 30 miljoner kr och kommer att vara helt inriktat på de allra tidigaste skedena, just när ett patent eller ett forskningsresultat är moget för bolagisering. Bristen på riskkapital i såddfasen har under en längre tid för många varit ett hinder för uppstart av tillväxtföretag baserade på svenska innovationer. - Genom Lumitec skapar vi ett viktigt komplement till de befintliga riskkapitalaktörerna i Öresundsregionen, säger Håkan Nelson, vd för Malmöhus Invest. - Eftersom vi hanterar en stor del av idéflödet från Lunds universitet är vi mycket glada över att kunna skapa förutsättningar för tillkomsten av nya tillväxtbolag i regionen, säger Per-Olof Hegg, vd för LUAB. Lumitec kommer att ha sina lokaler på Ideon i Lund. Chef för verksamheten, som startar under hösten, blir Patrik Söderlund med en bakgrund som VD för konsultbolaget Sigma Innovation samt som representant för Centrecourt i Öresundsregionen. Styrelseordförande i Lumitec är Reidar Peters, som bl a också är ordförande i Connect Skåne. Ytterligare upplysningar lämnas av Göran Tuvstedt, Affärsområde Venture, Industrifonden, tel 08-587 919 16 Håkan Nelson, vd Malmöhus Invest, 040-33 02 80 Per-Olof Hegg, vd LUAB, tel 046-222 12 70 Reidar Peters, ordförande LUMITEC, tel 040-30 29 30 Industrifonden erbjuder tillväxtkapital, kompetens och nätverk till framtidsföretag i hela Sverige. Med över 20 års verksamhet och engagemang i flera hundra företag är vi en av de största och mest erfarna aktörerna på den svenska riskkapitalmarknaden. Industrifonden investerar i små och medelstora företag i de flesta branscher. Vi erbjuder flera olika finansieringsformer - allt från rena projektlån till ägarkapital. www.industrifonden.se LUAB, som bildades 1994 och ägs av Lunds Universitet, bedriver verksamhet med goda kontakter med institutioner och forskare vid Lunds Universitet inklusive Lunds Teniska Högskola. LUAB har investerat i och är delägare i ett 20-tal bolag bildade kring projekt som utvecklats inom Lunds Universitet. www.lu.se Malmöhus Invest AB, ägs av ett konsortium av privata investerare och av Stiftelsen Industrifonden. Malmöhus Invests affärsidé är att genom delägande tillföra utvecklingsbara tillväxtföretag kapital och kompetens. Malmöhus Invest har bedrivit verksamhet sedan 1979 och är för närvarande engagerat som minoritetsägare i ett 15-tal företag. www.mhusinvest.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/07/20021007BIT00230/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/07/20021007BIT00230/wkr0002.pdf

Dokument & länkar