SEB Företagsinvest och Industrifonden investerar i Wavium AB - nästa generation kommunikationslösningar

SEB Företagsinvest och Industrifonden investerar i Wavium AB - nästa generation kommunikationslösningar SEB Företagsinvest och Industrifonden investerar i ett första steg drygt 15 miljoner kronor i Wavium AB, en ledande leverantör av lösningar för optiska stadsnät. Bolaget siktar på att erövra en avsevärd del av den snabbt växande stadsnätsmarknaden. Stadsnäten är idag det hetaste området inom optiska nät. Operatörerna riktar om sina investeringar mot områden där tillväxten är snabbast och kundkraven störst. Här intar stadsnäten en särställning när behoven av bandbredd i kontorskomplex, affärscentra och bostadsområden ökar. Samtidigt ställer operatörerna hårda krav på kostnadseffektivitet och flexibilitet i sina optiska, nät - två faktorer där Waviums lösningar ger avgörande fördelar. "Ett bolag som idag vill etablera sig som leverantör till de stora nätoperatörerna måste arbeta mycket pragmatiskt och förstå sina kunders omedelbara behov. Waviums fokus på enkel hantering, oberoende av specifika standarder samt kostnadseffektivast möjliga produkt utgör utomordentliga förutsättningar för framgång för bolaget", säger Thomas Sjöström, Investment Manager på SEB Företagsinvest. Bolaget presenterade i oktober sin optiska korskopplare WX1000 och styr- och övervakningssystemet WaveMaster. Produkterna har mött stort intresse från kundhåll och är redan i drift som fältprov hos en nätoperatör. " Kapitalet som nu tillförs bolaget kommer att användas dels till fortsatt uppbyggnad av marknads- och försäljningsorganisationen och dels till utveckling av en korskopplare med än högre kapacitet för att kunna erbjuda kunderna en systemlösning med expansionsmöjligheter allt efter växande behov." säger Mikael Hedlöf, VD för Wavium. " Det faktum att flera av nyckelpersonerna i Wavium har operatörsbakgrund och att produkterna är framtagna med operatörens behov i fokus gör att vi tror starkt på bolagets möjligheter att etablera sig som en ledande leverantör och dessutom locka till sig starka samarbetspartners", säger Göran Ohlsson, investeringsansvarig inom IT och telekom på Industrifonden. Fakta om Wavium: Wavium är ett starkt växande svenskt telekomföretag med fokus på optiska nätverk. Vi utvecklar produkter och systemlösningar som på ett kostnadseffektivt sätt ökar flexibilitet och prestanda i existerande och framtida fibernät. Wavium grundades år 2000 och presenterade sina första produkter under våren 2001. Verksamheten utgår från huvudkontoret i Stockholm och vi lierar oss både med kunder och med samarbetspartners för att framgångsrikt föra ut våra system på världsmarknaden. Fakta om Industrifonden: Industrifonden erbjuder tillväxtkapital, kompetens och nätverk till framtidsföretag i hela Sverige. Med över 20 års verksamhet och ett förvaltat kapital på drygt 4 miljarder kronor är vi en av de största och mest erfarna aktörerna på den svenska riskkapitalmarknaden. Industrifonden investerar i små och medelstora företag i de flesta branscher. Vi erbjuder flera olika finansieringsformer - allt från rena projektlån till ägarkapital. www.industrifonden.se Fakta om SEB Företagsinvest: SEB Företagsinvest är riskkapitalenheten inom SEB. Vi har ett totalt kapital uppgående till SEK 800 miljoner. Affärsidén är att investera riskkapital och tillföra kompetens samt ett brett kontaktnät till tillväxtföretag inom primärt Teknologi och Healthcare. Vårt fokus är huvudsakligen den nordiska marknaden. SEB Företagsinvest har sedan starten hösten 1995 investerat i 44 bolag av vilka 14 avyttrats, bland dem Bluetail och Pyrosequencing. För ytterligare information se: www.foretagsinvest.seb.se För ytterligare information kontakta: Mikael Hedlöf, Wavium tel: 08-685 19 51 mobil: 070-256 19 51 e-post: mikael.hedlof@wavium.se Thomas Sjöström, SEB Företagsinvest tel: 08-763 79 02 mobil: 070-5637902 e-post: mailto:thomas.sjostrom@seb.se Göran Ohlsson, Industrifonden tel: 08-58791917 mobil: 070-3491917 e-post: mailto:go@industrifonden.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT00240/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT00240/bit0001.pdf

Om oss

Industrifonden investerar i tillväxtbolag inom tech och life science med sikte på internationell expansion. Vi är en aktiv ägare i bolag med stora idéer och stark drivkraft att skapa innovation och tillväxt. Industrifonden grundades 1979 och är en evergreen fund med 4 miljarder kronor i tillgångar. Läs mer på www.industrifonden.com.

Dokument & länkar