Strukturaffär i riskkapitalbranschen

Report this content

Strukturaffär i riskkapitalbranschen: Aldano blir en av de större riskkapitalaktörerna i Sverige Aldano har förvärvat riskkapitalbolagen Småföretagsinvest och Fylkinvest. Säljare är Sjätte AP-fonden, Handelsbanken och Nordea. Den nya Aldano-koncernen får därigenom en sammanlagd portfölj på 34 företag och blir ett av Sveriges större riskkapitalföretag mätt i antal innehav i portföljen. Riskkapitalbolaget Aldano, baserat i Stockholm, ägs av Industrifonden (44 procent) och ett konsortium av privata investerare (56 procent). Bolaget bildades 2000 och portföljen har hittills innehållit fem bolag. "Vi har under våra första år varit återhållsamma med investeringar. Skälet är att vi har en lågkonjunktur och att vi har förväntat oss överpriserna skall komma ned för att stå i paritet med bolagens värde i den nya konjukturen" säger Torbjörn Ek, en av Aldanos grundare med ett förflutet inom Hexagon. "Vi tycker nu att det finns en överensstämmelse mellan värden, vinstkapacitet och utvecklingspotential. Genom den här affären tar vi i anspråk större delen av vårt nu tillgängliga kapital. Motivet till affären är att de bolag som finns i Fylkinvest och Småföretagsinvest innehåller produkter och marknadsmöjligheter som stämmer med erfarenheter hos våra ägare och vi tror oss därför kunna bidra till bolagens vidare utveckling." "Efter förvärvet är det vår avsikt att, med Aldanos unika sätt att arbeta, bidra till den fina insats som hittills gjorts i Småföretagsinvest och Fylkinvest" säger Eric Martin, VD i Aldano. "Vi tror att vi kan ytterligare förfina affärsutvecklings- och exit-arbetet i portföljföretagen. Vi avser också att fortsätta samarbetet med Handelsbanken och Nordea för att hitta nya investeringsobjekt." "Det här är en industriellt riktig affär" säger Lars Johansson, Sjätte AP-fonden, som är styrelseordförande i Fylkinvest och Småföretagsinvest. "Vi är glada att vi har hittat en ny ägare som kan ställa kapital och kompetens till portföljbolagens förfogande. I Aldano finns en rad företagsledare som har vitt skilda erfarenheter av framgångsrikt utvecklingsarbete i små och medelstora företag." Ytterligare upplysningar lämnas av Torbjörn Ek, 0708-88 21 18 Eric Martin, VD i Aldano, 08-587 919 74, 0705-922 899 Lars Öjefors, VD Industrifonden, 08-587 919 26, 0708-61 98 34 Aldano AB, www.aldano.se, är ett riskkapitalföretag som bildades år 2000 på initiativ av Industrifonden och Torbjörn Ek. Aldano investerar såsom minoritetsägare i mindre och medelstora företag med en beprövad affärsidé. Aldanos ägare är dels ett konsortium av 31 välkända personer i näringslivet med Magnus Lemmel som ordförande, dels Industrifonden. Utmärkande för Aldanos sätt att arbeta är att nyttja den stora kompetensresurs som finns hos Aldanos ägare för att utveckla de företag man investerat i. AH Småföretagsinvest AB, www.smafi.se, är ett riskkapitalbolag som ägts av Sjätte AP-fonden och Svenska Handelsbanken. Småföretagsinvest investerar ägarkapital i mindre och medelstora företag med utvecklingspotential och anknytning till Handelsbanken i Norden. Ägandet skall kunna vara i såväl minoritets- som majoritetsposition. Fylkinvest AB, www.fylk.se, är ett riskkapitalbolag som ägts av Sjätte AP-fonden och Nordea. Fylkinvests affärsidé är att investera aktivt ägarkapital i mindre och medelstora företag med stark tillväxtpotential. Bolaget har primärt investerat i kundföretag till Nordea. I Aldanos ägarkonsortium ingår: Bertil Andersson, Nils Andersson, Anders Blix, Peter Blom, Robert Braunerhielm, Håkan Bryngelsson, Arne Carlsson, Christian Dahlberg, Claes Dinkelspiel, Ulf Dinkelspiel, Ulla Edström, Torbjörn Ek, Åke Ericsson, Jerry Fredriksson, Reinhold Geijer, Sten Gibeck, Bertil Hagman, Bo Hjelt, Ingemund Hägg, Jonas af Jochnick, Robert af Jochnick, Peter Kandimaa, Johan Koch, Göran E Larsson, Magnus Lemmel, Maria Lilja, Leif Lundblad, Göran Lundin, Lars J Ohlsson, Erland Roos, Claes Torén, I Fylkinvests portfölj ingår: Arico i Lysekil AB, Bending Group AB, CM Beverage Dispenser System AB, Coffee Cup AB, Kartonggruppen i Sverige AB, Microz Sweden AB, Segre Holding AB, Sparetime AB, Svenska Tågkompaniet AB, Tillquist Holding AB, Fiberform Vindic AB I Småföretagsinvests portfölj ingår: Arcoma AB, C A Clase AB, CareTech AB, Clear Desk AB, Copiax Intressenter AB, Emmaboda Stenindustri AB, Espresso House Sweden AB, Götene Plast AB, Österlen Kalkonprodukter AB, JR Inventions AB, Konfekta Norden AB, Playhold AB, Primetec AB, Skandinaviska Energimäklarna AB, SMT Tricept AB, STT Emtec AB, Swedish Weight Technology AB, UTAB Holding AB Industrifonden erbjuder tillväxtkapital, kompetens och nätverk till framtidsföretag i hela Sverige. Med över 20 års verksamhet och engagemang i flera hundra företag är vi en av de största och mest erfarna aktörerna på den svenska riskkapitalmarknaden. Industrifonden investerar i små och medelstora företag i de flesta branscher. Vi erbjuder flera olika finansieringsformer - allt från rena projektlån till ägarkapital. www.industrifonden.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/14/20021114BIT00360/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/14/20021114BIT00360/wkr0002.pdf

Dokument & länkar