Bara 30 procent av småföretag använder Internet och har e-post

Report this content

Bara 30 procent av småföretag använder Internet och har e-post - Små företag använder e-post och Internet i mycket mindre omfattning än man tidigare trott. Det säger Lars-Gunnar Larsson på Företagsfakta, som på uppdrag av projekt SVEA gjort en nationell sammanställning över små och medelstora företags användning av e-post. - Projekt SVEA ska under tre år informera 100.000 företag om nyttan med elektroniska affärer. Att bara 30 procent av små och medelstora företag använder e-post visar vilken stor arbetsuppgift SVEA har, säger projektledaren Olle Lundin. Företagsfaktas nya siffror visar att bland små och medelstora företag är användningen av e-post lägre än bland stora företag. - Små och medelstora företag använder Internet i mindre utsträckning än vad man allmänt tycks tro, säger Lars-Gunnar Larsson. Desto mindre företag ju mindre använder man e-post. Bland enmansföretagen är siffran så låg som 22 procent. I företag upp till fem anställda är det nära vart tredje företag som använder e-post. Ju fler anställda desto större användning. I företag med som högst 50 anställda är det mer än vartannat företag som har e-post. Företagsfakta producerar bland annat företagskataloger. Totalt handlar det om uppgifter från mer än 200.000 svenska företag från hela landet. Insamlandet av uppgifter löper året runt och görs regionvis. Nu har projekt SVEA beställt en särskild nationell sammanställning av e- postanvändandet i samtliga företag med upp till 50 anställda. - SVEA ska som projekt informera om nyttan av elektroniska affärer under tre år. Målet för projektet är att 100.000 små och medelstora företag ska informeras under projekttidens gång, säger projektledaren Olle Lundin. - De här siffrorna är betydligt lägre än vad andra undersökningar om företagens Internetanvändande visar. Men det är lättare att svara ja på frågan om man använder Internet än att visa att man faktiskt har skaffat e-post till företaget. SVEA kommer att nära följa den här utvecklingen och presentera den fortlöpande. - Vi tror att de här siffrorna kommer närmare verkligheten. De visar dessutom vilken viktig uppgift projekt SVEA har framför sig, konstaterar Olle Lundin. Top of Form 1 Faktaruta: Gemenskapen för Elektroniska Affärer - GEA - verkar för att Sverige ska befästa sin ställning som en av världens ledande IT-nationer. Bakom organisationen står Industriförbundet, Bankföreningen, Exportrådet, Företagarna, IT-Företagen, Kommunförbundet, Landstingsförbundet, Statskontoret och Svensk Handel. GEA är initiativtagare till projekt SVEA - Sveriges Elektroniska Affärer. SVEA ska under tre år informera mer än 100.000 svenska företag om affärsnyttan med elektroniska affärer. SVEAs Nyheter är ett exempel, i en rad av verksamheter. Nättidningen är kopplad till en databas, som successivt fylls med goda exempel och företagens erfarenheter av elektroniska affärer. Mera information: www.svea.gea.nu www.gea.nu ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00840/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00840/bit0002.pdf

Dokument & länkar