Företagarorganisationer till Björn Rosengren: "Skjut upp beslutet om nya myndigheten"

Report this content

Företagarorganisationer till Björn Rosengren: "Skjut upp beslutet om nya myndigheten" - Skjut upp beslutet om den nya myndigheten för företagsutveckling. Annars finns det risk för att vi inte kan medverka i ALMI-delen av den nya myndigheten på det sätt som vi gör inom nuvarande ALMI. Den uppmaningen ger verkställande direktörerna i fem företagsorganisationer i ett gemensamt brev till näringsminister Björn Rosengren. De fem organisationerna redovisar flera allvarliga problem med sammanslagningen av ALMI och NUTEK, problem som de anser kan lösas om beslutet om den nya myndigheten skjuts upp. Kommittén för en ny myndighet för företagsutveckling, den så kallade ARNE- kommittén, har nyligen överlämnat sitt betänkande. De fem organisationerna anser att ARNE-kommittén och sammanslagningen av ALMI och NUTEK har hamnat fel i tiden: - Verksamhetens inriktning påverkas i stor utsträckning av den parlamentariska regionkommitténs (PARK) betänkande, Exportutredningens och den regionalpoltiska utredningens förslag, samt av förhandlingar med företrädare för landsting och självstyrelseorgan. - Enligt vår uppfattning skapas en otydlighet och osäkerhet när det gäller myndighetens verksamhet om detta inte får påverka den nya myndigheten redan på kort sikt, skriver de fem direktörerna. I brevet betonar de också att näringslivets inställning är att företagsservice och myndighetsutövning måste skiljas från varandra - inte minst på regional nivå. - Styrelsernas utformning samt risken för sammankoppling av myndighetsutövning och direkt företagsservice gör att våra organisationer svårligen kan fortsätta att medverka i ALMI-delen av den nya myndigheten på det sätt som skett inom nuvarande ALMI. Problemen kan dock lösas, anser de fem organisationerna - om beslutet om den nya myndigheten skjuts upp, så att regering och riksdag hinner behandla PARK, exportutrednings och den regionalpolitiska utredningens förslag, , och träffa överenskommelser om den framtida relationen med landstingen. Brevet till näringsministern är undertecknat av verkställande direktörerna Åke Fagelberg (Företagarnas Riksorganisation) Erik Hartman (Svensk Industriförening), Peter Egardt (Handelskammarförbundet), Carl-Johan Westholm (Svensk Handel) samt Per Olofsson (Industriförbundet). Kontaktpersoner: Jan Krylborn, småindustriexpert, Industriförbundet: 08-783 80 70, 070-568 80 70. Brevet finns att läsa i sin helhet påwww.industriforbundet.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT01180/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT01180/bit0002.pdf

Dokument & länkar