Försäljning mot administration. Vi tjänar 7.000 timmar om året

Report this content

Försäljning mot administration Vi tjänar 7.000 timmar om året - Som en direkt konsekvens av vår satsning på elektroniska affärer, kan vi nu lägga 7000 timmar mer per år på försäljningsinsatser. - Tidigare använde vi dem till administration. Det säger Markus Dyberg, chef för e-handel och IT-satsningar på PLS produkter i Skövde. - Det kom en förfrågan från Skövde kommun om hur vi låg till med EDI. Det var rena grekiskan för oss men den satte fart på oss. PLS produkter har ett brett och miljöanpassat sortiment av rengöringsmedel. PLS verkar för enkla och kostnadseffektiva städmetoder med miljöbesparande produkter. Ända sedan företaget grundades 1973 har målsättningen varit att minska antalet kemprodukter inom lokalvården och samtidigt skapa förenklade städrutiner. Markus Dyberg berättar att han lite skämtsamt lovade företagets vd att det här med upphandling och EDI, det skulle han fixa på två veckor. - Det tog lite längre tid. Idag har vi drivit projektet i två år och nu kan jag säga att vi är i hamn, säger Dyberg. - Det finns många fördelar. En är tillgängligheten. Våra kunder når oss 24 timmar per dygn. Kunderna som har EDI kan beställa direkt och är inte beroende av en säljkontakt. Vi har kortat ner tiden för våra betalningsrutiner, vilket leder till förbättrad likviditet och bättre cashflow. - Men den största fördelen ligger ändå i att vi har kunnat frigöra 7.000 timmar om året i administrativ tid från våra utesäljare. Man brukar säga att e-handeln är opersonlig. Men vi kan ju sätta till 7.000 timmar mer i försäljningsinsatser hos kund nu, med lika många anställda,. - IT för oss är ett verktyg, ingenting annat. Det underlättar för oss att nå nya marknader och det stimulerar till nya affärer, säger Markus Dyberg. Faktaruta: Gemenskapen för Elektroniska Affärer - GEA - verkar för att Sverige ska befästa sin ställning som en av världens ledande IT-nationer. Bakom organisationen står Industriförbundet, Bankföreningen, Exportrådet, Företagarna, IT-Företagen, Kommunförbundet, Landstingsförbundet, Statskontoret och Svensk Handel. GEA är initiativtagare till projekt SVEA - Sveriges Elektroniska Affärer. SVEA ska under tre år informera mer än 100.000 svenska företag om affärsnyttan med elektroniska affärer. SVEAs Nyheter är ett exempel, i en rad av verksamheter. Nättidningen är kopplad till en databas, som successivt fylls med goda exempel och företagens erfarenheter av elektroniska affärer. Mera information: www.svea.gea.nu www.gea.nu www.plsprodukter.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00870/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00870/bit0002.pdf

Dokument & länkar