Har det inte hänt något på tio år?

Har det inte hänt något på tio år? "Ungdomar som kommer direkt till industrin från skolan är bra på att samarbeta, de har gott självförtroende, har lätt för att uttrycka sig och kommer i tid. Dessutom har de hög förändringsbenägenhet. Men de har bristande kunskaper i matematik och har svårt att läsa instruktioner på engelska liksom att uttrycka sig skriftligt på svenska. De har också anmärkningsvärt dåliga kunskaper om hur företag fungerar". Ovanstående står att läsa i undersökningen "Skolan & Ungdomarna - Industrin" som Industriförbundet låtit genomföra bland 130 företag i Skåne. Resultaten stämmer väl överens med en undersökning som gjordes på uppdrag av Riksdagens revisorer för snart tio år sedan. Den visade i stort sett samma dåliga resultat när det gällde ungdomarnas kunskap om företag och företagens villkor. Har det inte hänt något i samarbetet mellan skola och näringsliv på dessa år? Eller har det hänt något och i så fall vad? Var finns de goda exemplen och vad kan skola, politiker, och näringsliv tillsammans göra för att förbättra samarbetet? För att söka svaret på dessa frågor anordnar Industriförbundet och Malmö Stad ett lunchseminarium på temat "Skola och Näringsliv i samverkan". Inbjudningar har skickats till gymnasielärare, skolledare och utbildningspolitiker i Skåne. Medverkande: Hans Persson, Utbildningsdirektör i Malmö stad, Anna Westerholm, Industriförbundet Tom Appel, lärare och projektledare Bergagymnasiet Lotta Dybdal, personalchef Assi Domän Förenade Well Agneta Möller, Näringslivskontoret, Malmö stad Eva Frisk, SAF Seminariet genomförs tisdagen den 16 maj 2000, kl. 10.30 - 12.45 i Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A, Norra Salen. Välkomna! Kontaktpersoner: Eleni Laopodis, Industriförbundet 070-568 01010 eller Charlotte Rosenlund, Malmö Stad 0709-993 994. Programmet i sin helhet återfinns på www.industriforbundet.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/15/20000512BIT00950/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/15/20000512BIT00950/bit0002.pdf

Dokument & länkar