Industriförbundet presenterar vårens skåneprognos Fördel Skåne

Industriförbundet presenterar vårens skåneprognos Fördel Skåne Konjunkturen i Skåne vände uppåt under andra halvåret 1999 och företagen räknar med en fortsatt förbättring i år. Det kan kopplas både till den allmänna konjunkturförbättringen i Sverige och omvärlden och till de gynnsamma spridningseffekter som förväntas av Öresundsbrons öppnande. Medan industrins tillväxt i år ser ut att bli svagare i Skåne än för svensk industri som helhet talar företagens förväntningar för en starkare tillväxt i Skåne inom uppdragsverksamheten jämfört med hela landet. Det beror till stor del på att tillgången på kvalificerad arbetskraft än så länge är bättre i Skåne än i övriga landet. - Vår undersökning visar att företagen i Skåne nu har lättare att få tag på kvalificerad arbetskraft än i övriga landet. Därmed är risken för flaskhalsar än så länge mindre i Skåne än i Sverige som helhet, säger Lena Hansson som är chef för Industriförbundets konjukturavdelning. Hon presenterade förbundets vårprognos för Skåne på en presskonferens i Malmö på måndagen. Den baseras i huvudsak på en stor enkätundersökning bland företagen inom Skånes näringsliv och har kompletterats med jämförelser med respektive bransch i Sverige som helhet. Ökad konkurrens om den efterfrågade arbetskraften kan emellertid komma att snabbt ändra bilden. - Vi kommer sannolikt att få se en hårdnande konkurrens om arbetskraften i Öresundsregionen framöver. Risken för att flaskhalsar dyker upp även i Skåne inom kort kan därmed inte uteslutas - Nu gäller det för företagen att även i fortsättningen dra till sig den eftertraktade arbetskraften, även från andra länder, för att möta den ökade efterfrågan. Alternativet är ett ännu större tryck på företagen att öka produktiviteten. En fortsatt god tillgång på arbetskraft i Skåne, i kombination med produktivitetsförbättringar, är en förutsättning för att den ekonomiska aktiviteten i länet ska fortsätta att öka, fortsätter Lena Hagman. Prognosen är den andra konjukturprognosen för Skåne som Industriförbundet presenterar. Bedömningen baseras i huvudsak på en enkätundersökning, som genomfördes i april bland närmare 500 företag inom Skånes näringsliv. Undersökningen har genomförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Industriförbundet, SEB och Region Skåne. Industriförbundet ansvarar för analys och slutsatser. Kontaktpersoner: Lena Hagman, tel 08-783 80 26 och 070-568 80 26 Konjukturprognosen finns att ladda ner i sin helhet på:www.industriforbundet.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/05/20000605BIT00300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/05/20000605BIT00300/bit0002.pdf

Dokument & länkar