Industrins produktivitet ökar starkt

Industrins produktivitet ökar starkt -År 2000 blir ett starkt år för industrin. Det säger Lena Hagman, prognoschef, Industriförbundet, i en kommentar till årets Planenkät som vänder sig till de största industriföretagen i Sverige. Planenkäten visar att produktionen beräknas öka med över sju procent i år mot knappt 2,5 procent 1999. Bakom den positiva utvecklingen döljer sig särskilt investeringsvaruindustrin, som räknar med en produktionsökning i år på drygt 9 procent. Men även övriga delar av industrin räknar med relativt höga ökningstal. Den "nya ekonomin" slår igenom Kapacitetsutnyttjandet inom industriföretagen var högt redan i början av året, nära 93 procent, men företagen ökar sina maskininvesteringar i år, vilket höjer marginalen till kapacitetstaket. Med de beslutade investeringarna för i år skulle företagen kunna öka produktionen med 11,7 procent utan att slå i taket. - Den starka produktivitetsökningen och de marginaler som skapas för att motverka flaskhalsar talar alltså för att företagen lyckas upprätthålla en stark tillväxt utan att - År 2000 blir ett starkt år för industrin. Det säger Lena Hagman, prognoschef, Industriförbundet, i en kommentar till årets Planenkät som vänder sig till de största inflationen tar fart, säger Lena Hagman. - Det är därmed ett tecken på att den s.k. nya ekonomin ser ut att slå igenom inom svensk industri. Svag ökning av sysselsättningen Försäljningen beräknas öka med drygt 8 procent. Ökningen är starkast på exportmarknaden, med en planerad ökning med nära 9,5 procent. De starka tillväxttalen får dock ett mycket svagt genomslag i sysselsättningen, som beräknas öka med knappt en halv procent i år. Därmed ökar produktiviteten mycket starkt, med omkring 7,5 procent. Produktivitetsökningen är nödvändig för att upprätthålla konkurrenskraften och nå målen om ökad försäljning. Den svenska kronan har sedan årsskiftet stärkts med 3,5 procent i år och med 5,5 procent sedan juni 1999, enligt det konkurrentvägda TCW-index, vilket bidrar till ett starkt omvandlingstryck inom industrin. Kontaktpersoner: Lena Hagman, telefon 08-783 80 26, 070-568 80 26, Arvid Böhm, telefon 08- 783 80 86, 070-568 80 86 www.industriforbundet.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/20/20000620BIT00430/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/20/20000620BIT00430/bit0002.pdf

Dokument & länkar