Kunden glömd i e-handeln

Report this content

Kunden glömd i e-handeln - orsak till misslyckanden Få - om några - e-handelsbolag har frågat sina potentiella kunder vad de vill ha eller hur de vill handla. Vissa branscher - helt olämpliga för handel över Internet har satsat stort. Kunden har ofta helt glömts bort när e-handelssajter lanserats. Kundens behov på säkerhet i leveranser, enkelhet i användningen, tillgodoses helt enkelt inte. Det visar en unik undersökning, som företaget Askus gjort om köpbeteenden på Internet. - E-handelsbolagen verkar tro att alla som fått tillgång till Internet har ändrat köpbeteende. Så är det inte. Utvecklingen har visserligen gått framåt, men människorna har inte förändrats särskilt mycket. Det säger Erik Enecker, e-handelsexpert på IT- och managementkonsultbolaget Askus AB. Han grundar sitt uttalande på en kartläggning av svenska folkets köpbeteende, med tonvikt på Internet. I studien intervjuades 1.400 personer i åldrarna 18 - 65 år. - Risken är att "business to business" handeln på Internet går samma öde till mötes, som många av de nya e-handelssajterna som riktar sig till konsument. De glömmer bort kunden, varnar Enecker. Askus' studie är unik. Tidigare undersökningar har bara undersökt beteendet hos de som redan är Internetanvändare. - Sådana kunskaper räcker inte för att ett e-handelsbolag ska bli framgångsrikt, menar Erik Enecker. Ambitionen med Askus' studie var bland annat att undersöka hur och i vilken utsträckning Internet används som köpkanal och den allmänna attityden till e-handel. Vad påverkar köpbeslutet? Vilka varor kan man tänka sig att köpa via nätet? Hur mycket är man beredd att betala? Hur blir man en nöjd kund? Ett tydligt budskap i Askus studie var bland annat att kunden ofta helt glömts bort när e-handelssajter lanserats. Kundens behov av säkerhet i leveranser, enkelhet i användningen, tillgodoses helt enkelt inte. Få - om några - e-handelsbolag har frågat sina potentiella kunder vad de vill ha eller hur de vill handla. Vissa branscher som enligt studien visat sig vara helt olämpliga för handel över Internet har satsat stort - och alltså inte lyckats så bra. Tanken är att upprepa Askus studien varje år för att kunna följa hur attityderna till e-handel förändras. Finns det då ett recept för en lyckad e-handelssajt idag? - Det är viktigt att veta hur kunderna ser ut, och vad som gör att kunden upplever ett värde med att handla just på Internet. Framför allt handlar det om att betrakta e-handel som en kanal av flera möjliga. - Idag är många kunder oerhört förlåtande, och accepterar ganska stora missar från e-handelsbolagen. Kunderna känner sig som pionjärer, som deltar i ett spännande experiment. Några av dem vi intervjuat har till och med berättat att de blir glatt överraskade när det visar sig att de fått den vara de beställt och att varan hållit utlovad kvalitet, säger Erik Enecker. Faktaruta: Gemenskapen för Elektroniska Affärer - GEA - verkar för att Sverige ska befästa sin ställning som en av världens ledande IT-nationer. Bakom organisationen står Industriförbundet, Bankföreningen, Exportrådet, Företagarna, IT-Företagen, Kommunförbundet, Landstingsförbundet, Statskontoret och Svensk Handel. GEA är initiativtagare till projekt SVEA - Sveriges Elektroniska Affärer. SVEA ska under tre år informera mer än 100.000 svenska företag om affärsnyttan med elektroniska affärer. SVEAs Nyheter är ett exempel, i en rad av verksamheter. Nättidningen är kopplad till en databas, som successivt fylls med goda exempel och företagens erfarenheter av elektroniska affärer. Mera information: www.svea.gea.nu www.gea.nu www.askus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00600/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00600/bit0002.pdf

Dokument & länkar