Näringslivets Internationella Råd (NIR) besöker Irak

Report this content

Näringslivets Internationella Råd (NIR) besöker Irak Idag avreste en grupp svenska näringslivsföreträdare till Baghdad, Irak. Gruppen leds av NIR:s ordförande Jan Walldorf och omfattar ett tiotal personer. Besöket har godkänts av FN:s sanktionskommitté för Irak och löper över fem dagar. Syftena är att få en överblick över konkurrenssituationen, på plats skaffa en överblick av statusen på installationer och produkter levererade innan Gulfkriget samt att undersöka möjligheterna för nya affärer inom ramen för regler uppställda av FN. Programmet omfattar främst besök på ministerier och andra myndigheter. NIR:s verkställande direktör Åke Magnusson säger - Irak var en gång en relativt stor marknad för svenska företag. Vi vill nu genom detta besök bilda oss en uppfattning om statusen på tidigare leveranser, samt undersöka möjligheterna för nya affärer inom ramen för FN:s sanktioner. Inte minst är vi intresserade av att få ett grepp om vilka internationella företag som ersatt våra svenska som leverantörer på marknaden. Redan i dagsläget - alltså innan sanktionerna hävts - finns ett betydande utrymme för svenska företag. Ytterligare upplysningar lämnas av NIR:s regionansvarige för Mellanöstern Andreas von der Heide som nås på telefon +46 (0)708 - 472 132. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT00890/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT00890/bit0002.pdf

Dokument & länkar