Påminnelse

Påminnelse Industriförbundets Nordic Economic Outlook: Gamla Hansan gör sig påmind I det nya numret av Nordic Economic Outlook som presenteras nu på fredag tecknas en tämligen ljus bild av det ekonomiska läget i de fem skandinaviska samt de tre baltiska länderna. Det är framför allt den starka ökningen av handeln med varor och tjänster som är betydelsefull för återhämtningen i hela regionen. En starkare världsmarknadstillväxt än vad som tidigare förväntats har därför inneburit att tillväxtprognoserna för innevarande år justerats upp för samtliga länder samt att utsikterna även för 2001 ser bra ut. Nordic Economic Outlook presenteras vid en pressträff över lunch nu på fredag 26 maj 2000 kl 11-12 Plats: Industrihuset, Storgatan 19, Stockholm. Au-rummet plan 7. Medverkande: Ekonomerna Arvid Böhm och Ola Virin. Vid behov kommer presentationen att hållas på engelska. Vi är tacksamma för en amälan senast torsdag förmiddag till Monica Ekstedt så att vi kan beställa rätt antal smörgåsar och öl, tel 08-783 82 22 e. 070-597 82 22 Kontaktpersoner: Arvid Böhm 08-783 80 86 e. 070-568 80 86 www.industriforbundet.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/25/20000525BIT01050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/25/20000525BIT01050/bit0002.pdf

Dokument & länkar