Politikerna måste visa förtroende för näringslivets frivilliga miljöarbete

Industriförbundet om Miljömålskommitténs betänkande: Politikerna måste visa förtroende för näringslivets frivilliga miljöarbete - Marknadskrafterna är en stark pådrivare på miljöområdet, säger Inger Strömdahl, Industriförbundets miljörådgivare som deltagit som expert i Miljömålskommittens arbete. Miljömålskommittén har idag överlämnat sin utredning till regeringen. - Utredningen har inte tagit tillräckligt hänsyn till näringslivets frivilliga miljöarbete. Här finns en stor potential som man inte värderat effekterna av. Politikerna måste visa större förtroende för näringslivets miljöengagemang. - Jag efterlyser en djupare dialog mellan våra politiker och näringslivet. I det fortsatta arbetet är det viktigt att näringslivet blir en självklar part. Näringslivet kan och skall medverka till en hållbar utveckling i samhället. En förutsättning för att nå målen är också att vi arbetar för en internationell samsyn, säger Inger Strömdahl. Här har vår regering och våra poliliker en viktig funktion att fylla genom att engagera sig mer för internationella miljöregler. Kontaktpersoner: Inger Strömdahl 08-783 81 08 mobil 070-568 81 08 www.industriforbundet.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/07/20000607BIT00810/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/07/20000607BIT00810/bit0002.pdf

Dokument & länkar