Sonesta når ny global marknad, men den kräver strategiska insatser

Sonesta når ny global marknad, men den kräver strategiska insatser - Eftersom vi har nischprodukter måste vi nå väldigt många för att öka vår försäljning. Internet har blivit vårt fönster mot en global marknad, konstaterar Christer Sundström, vd på Sonesta i Nacka utanför Stockholm. Sonesta, utvecklar, tillverkar och marknadsför undersökningsstolar för gynekolog- och urologmottagningar. Sedan 1995 använder företaget Internet som marknadsföringskanal. - När vi startade med Internet var vi fem anställda och hade försäljning i en handfull länder. Idag har företaget försäljning i över 50 länder och distributörer i mer än 40. - En stor fördel är att vi kan komma ut så snabbt med det vi vill sälja. Vi tar fram en produkt. När vi är klara med den och den ska presenteras på marknaden går det mycket fort. - Bara ett par timmar efter det produkten är klar för visning finns den tillgänglig på Internet för våra kunder och distributörer, säger Christer Sundström. Många tror att bara för att man visar upp sig på Internet så är det nya skyltfönstret succé, men så är det inte menar Sundström. - Försäljningen på Internet är lika krävande som andra marknadsföringskanaler. Man kan ju inte bara säga till en kund att den ska titta på "sonesta" på Internet. Då är det inte säkert att de hittar fram. - Vi gick ut med ett antal sökord och på det sättet marknadsförde vi oss i olika sökmotorer, allt för att underlätta för kunderna att hitta oss. Vi har provat olika modeller för att visa utvecklingen av våra produkter. Men de multimediaprodukter vi tog fram var omoderna nästan i det ögonblick de kom ut. - Därför gjorde vi det möjligt för våra kunder att direkt på Internet skapa sin egen stol efter behov och användning och med våra olika produkter. - Det är viktigt att tänka på att vara professionell både när det gäller produktion och marknadsföring. Internet är en global marknad som ger stora möjligheter. Men det gäller att inte glömma det, utan att vårda, säger Sundström. Faktaruta: Gemenskapen för Elektroniska Affärer - GEA - verkar för att Sverige ska befästa sin ställning som en av världens ledande IT-nationer. Bakom organisationen står Industriförbundet, Bankföreningen, Exportrådet, Företagarna, IT-Företagen, Kommunförbundet, Landstingsförbundet, Statskontoret och Svensk Handel. GEA är initiativtagare till projekt SVEA - Sveriges Elektroniska Affärer. SVEA ska under tre år informera mer än 100.000 svenska företag om affärsnyttan med elektroniska affärer. SVEAs Nyheter är ett exempel, i en rad av verksamheter. Nättidningen är kopplad till en databas, som successivt fylls med goda exempel och företagens erfarenheter av elektroniska affärer. Mera information: www.svea.gea.nu www.gea.nu www.sonesta.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00900/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00900/bit0002.pdf

Dokument & länkar