Svenska storföretag och småföretag i unikt samarbete

SVEA presenterar storsatsning för Sverige som IT-nation: Svenska storföretag och småföretag i unikt samarbete Expansionen av elektroniska affärer i Sverige har hittills varit störst bland de stora företagen. För att hjälpa drygt 100 000 små och medelstora företag att utvecklas inom och med elektroniska affärer har projektet SVEA, Sveriges elektroniska affärer, startats. På onsdagen presenteras de fyra stora företag som gått in i projektet för att utbilda de mindre företagen och underlätta utvecklingen av deras e-handelsverksamhet. Projektet SVEA, Sveriges Elektroniska Affärer, är inriktat på att nå de små och medelstora företag som ännu inte kommit i kontakt med elektroniska affärer. Projektet löper under tre år och har som mål att hjälpa drygt 100 000 små och medelstora företag över hela landet att komma igång med sina elektroniska affärer. Därigenom kan de små företagen skapa nya affärsmöjligheter, förenkla administrationen och öka sin konkurrenskraft. Fyra stora företag, tillsammans med NUTEK och KK-stiftelsen, har gått in i projektet och tar nu ett aktivt ansvar för att utbilda de mindre företagen och underlätta utvecklingen av deras e-handelsverksamhet. Dessa partners är Askus, DHL, Telia och Posten. Samtliga företag har ett starkt intresse av att Sverige utvecklas inom området för elektroniska affärer. - SVEA är en storsatsning och den är nödvändig för att Sverige ska kunna befästa sin position som ledande IT-nation. Det kräver nämligen att alla företag, både stora och små, är delaktiga i utvecklingen, säger Olle Lundin, projektledare för SVEA. Inom ramen för SVEA kommer bland annat en central kunskapsdatabas att lanseras. Den ska finnas på Internet och skall erbjuda möjligheter till benchmarking och innehålla praktiska demonstrationsexempel med tillämpningar av elektroniska affärer. SVEA, Sveriges elektroniska affärer, är ett projekt inom GEA, Gemenskapen för Elektroniska affärer. GEA har bildats för att stimulera nationella huvudorganisationer från privat och offentlig sektor till att komma igång med elektroniska affärer. Bakom GEA finns huvudmän som, Industriförbundet, IT-Företagen, Exportrådet, Företagarnas Riksorganisation, Svenska Bankföreningen, Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet och Statskontoret, Svensk Handel Mer information om SVEA finns på GEAs web: www.gea.nu Kontaktpersoner: Olle Lundin, projektledare SVEA, tel: 08-783 81 92, olle.lundin@gea.ihb.se Malin Hult, informationsansvarig, tel: 08-783 81 93, malin.hult@gea.ihb.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT00120/bit0002.pdf

Dokument & länkar