Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 * Aktien Totalavkastning 2002: -36%, avkastningsindex -36% Genomsnittlig totalavkastning under fem år: 2%/år, avkastningsindex -1%/år tio år: 17%/år, avkastningsindex 13%/år * Substansvärdet Per 11 februari 2003: 118 kr per aktie Per 31 december 2002: 126 kr per aktie Förändring under 2002: -38% Genomsnittlig förändring under fem år: -3%/år tio år: 10%/år * Under året avyttrades noterade innehav för 3.375 mkr med en realisationsvinst på 1.480 mkr och onoterade innehav för 3.098 mkr med en realisationsvinst på 2.270 mkr. Aktieförvärven i noterade innehav uppgick till 2.355 mkr. * Nettolåneskulden minskade under året med 3,2 miljarder kronor till 1,9 miljarder kronor, motsvarande en skuldsättningsgrad om 7 procent. * Styrelsen föreslår en utdelning med 5,00 (5,00) kronor samt därutöver en bonus på 0,80 (3,35) kronor eller sammantaget 5,80 (8,35) kronor per aktie. Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägande i ett koncentrerat urval av nordiska börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande. Målet är att över tiden generera en hög tillväxt av substansvärdet. Genom en hög värdetillväxt möjliggörs en totalavkastning till Industrivärdens aktieägare som räknat över en längre tidsperiod skall vara högre än genomsnittet för Stockholmsbörsen. Ytterligare information finns på www.industrivarden.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/12/20030212BIT00930/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/12/20030212BIT00930/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Dokument & länkar