Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2004

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2004 - Den 3 augusti 2004 uppgick Industrivärdens substansvärde till 33.413 mkr, en ökning med 3.343 mkr sedan årsskiftet. Den 30 juni 2004 var substansvärdet 34.443 (25.642) mkr. - Substansvärdet uppgick till 173 kronor per aktie den 3 augusti 2004, en ökning med 17 kronor per aktie sedan årsskiftet. Inklusive återinvesterad utdelning var ökningen 23 kronor per aktie. Den 30 juni 2004 uppgick substansvärdet till 178 (133) kronor per aktie. Den senaste tioårsperioden har substansvärdets genomsnittliga ökning, inklusive återinvesterad utdelning, varit 16 procent per år. Resultatet per aktie för det första halvåret 2004 blev 6,46 (3,66) kronor per aktie. - Per den 3 augusti 2004 uppgick Industrivärdenaktiens totalavkastning till 15 procent jämfört med 10 procent för avkastningsindex. Den senaste tioårsperioden var aktiens genomsnittliga totalavkastning årligen 4 procentenheter högre än avkastningsindex. VDs kommentar Konjunkturen fortsätter att utvecklas väl i framförallt USA. Även Japan och Sydostasien har en positiv utveckling. Kina löper risk för överhettning varför myndigheterna söker dämpa den starka utvecklingen. Det område som släpar efter något är Europa där den inhemska konsumentdrivna efterfrågan ej tagit fart, främst i Tyskland och i Frankrike. Idag finns dock tecken på en vändning även i dessa länder. Flertalet av våra innehavsbolag har kunnat dra nytta av den förbättrade konjunkturutvecklingen och uppvisar starka resultat samt positiva framtidsutsikter. Såväl vår aktie som vårt substansvärde har utvecklats bättre än börsen i allmänhet vilket är ett uttryck för kvalitén på våra innehavsbolag. Mest glädjande är naturligtvis Ericssons utveckling som visar att företagets effektivitetsåtgärder givit resultat. Ericsson fortsätter dessutom att stärka sin position som marknadsledande inom utrustning för mobilnät, en marknad som återigen visar tillväxt. Under första halvåret har vi köpt aktier för 2,2 miljarder kronor och sålt för 1,1 miljarder kronor. Vi har framförallt stärkt våra positioner i Handelsbanken och Sandvik där vi investerat sammanlagt 1,1 miljarder kronor under året. Vi har även ökat våra innehav i Munters och Ossur. Därmed är vi nu största ägare i Ossur med 19 procent av kapital och röster. Bolaget uppvisar en god utveckling och aktien har i år gått upp med 75 procent. Slutligen är det glädjande att kunna konstatera att våra derivataffärer och vår kortfristiga aktiehandel väl täcker våra förvaltningskostnader. Under första halvåret minskade dessa kostnader med drygt 5 procent till 40 mkr och utgör nu 0,2 procent av vårt substansvärde. Anders Nyrén Verkställande direktör Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på Industrivärdens hemsida www.industrivarden.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/05/20040805BIT20120/wkr0010.pdf Hela rapporten

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Dokument & länkar