Delårsrapport, 1 januari-30 september, 2003

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003 * Den 29 oktober var Industrivärdens substansvärde 29.117 mkr, en ökning med 4.702 mkr sedan årsskiftet. Den 30 september var substansvärdet 26.956 (22.265) mkr. * Substansvärdet var 151 kronor per aktie den 29 oktober, en ökning med 25 kronor per aktie sedan årsskiftet. Inklusive återlagd utdelning var ökningen 31 kronor per aktie. Den 30 september var substansvärdet 140 (115) kronor per aktie*. Den senaste tioårsperioden har substansvärdets genomsnittliga ökning, inklusive återlagd utdelning, varit 11 procent per år. * Industrivärdenaktiens totalavkastning från årsskiftet till och med den 29 oktober var 32 procent eller två procentenheter över avkastningsindex. Den senaste tioårsperioden var aktiens genomsnittliga totalavkastning årligen tre procentenheter högre än avkastningsindex. För ytterligare information kontakta: Anders Nyrén, VD, 08-666 64 00 Carl-Olof By, vVD, 08-666 64 00 Sverker Sivall, IR, 08-666 64 19 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/31/20031031BIT00100/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/31/20031031BIT00100/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar