Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2002

Report this content

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2002 Aktien Totalavkastning 1) per 15 augusti 2002: -32%, avkastningsindex -33% Kursutveckling per 15 augusti 2002: -36%, generalindex -34% Substansvärdet Per 15 augusti 2002: 133 kr per aktie Förändring från årets början: -35% Per 30 juni 2002: 153 kr per aktie Per 31 december 2001: 204 kr per aktie Börsportföljen Värde per 15 augusti 2002: 25.119 mkr Värdeförändring från årets början: -35% Värde per 30 juni 2002: 28.905 mkr Värde per 31 december 2001: 40.535 mkr I maj förvärvades 15 procent av aktierna i medicinteknikföretaget Össur för 260 mkr. Förvärvet är ett led i Industrivärdens strategi att skapa en position som aktiv och inflytelserik ägare i nordiska noterade företag med god värdeskapande potential. * Försäljningen av Besam slutfördes vid halvårsskiftet. Försäljningslikviden uppgick till 3,1 miljarder kronor och realisationsvinsten till 2,3 miljarder kronor. * Industrivärden har åtagit sig att teckna aktier för 3 miljarder kronor i Ericssons nyemission, varav 0,7 miljarder kronor tecknas på befintligt innehav och ytterligare upp till 2,3 miljarder kronor för den händelse nyemissionen inte skulle bli fulltecknad. * Kursutveckling och återinvesterade utdelningar. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/19/20020819BIT00360/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/19/20020819BIT00360/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar