Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000

Report this content

Delårsrapport 1 januari -30 september 2000 * Börsportföljens värde ökade med 7 procent under de första nio månaderna, medan generalindex var oförändrat.Till och med den 27 oktober ökade börsportföljens värde med 2 procent,medan generalindex sjönk med 5 procent. * Substansvärdet uppgick till 320 kronor per aktie och KVB den 30 september och till 306 kronor per aktie och KVB den 27 oktober,vilket innebär en ökning med 3 procent från årets början till och med den 27 oktober. * Under de första nio månaderna investerades netto 3,0 miljarder kronor,huvud-sakligen inom områdena läkemedel och finansiella tjänster. * Industrivärden överenskom med bl a Ericsson att bilda Ericsson Venture Partners för investeringar inom mobilt Internet.Den totala investeringsramen uppgår till 300 miljoner US dollar,varav Industrivärdens andel är 25 procent. * Industrivärdenaktien steg med 17 procent jämfört med -5 procent för generalindex från årets början till och med den 27 oktober.Totalavkastningen uppgick till 20 procent jämfört med -3 procent för Findatas avkastningsindex. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00610/bit0002.pdf Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00610/bit0001.doc

Dokument & länkar