Delårsrapport 1 januari-31 mars 2003

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2003 · Under årets fyra första månader var Industrivärdenaktiens totalavkastning 7 procent jämfört med likaså 7 procent för avkastningsindex. Den senaste tioårsperioden var aktiens genomsnittliga totalavkastning årligen 4 procentenheter högre än avkastningsindex. · Substansvärdet var 129 kronor per aktie den 30 april jämfört med 126 kronor per aktie vid årsskiftet. Den 31 mars var substansvärdet 119 kronor per aktie. Den senaste tioårsperioden har substansvärdets genomsnittliga ökning varit 10 procent per år. · Sedan december 2002 har 11 procent av aktierna i fuktregleringsföretaget Munters förvärvats för 490 mkr. För ytterligare information kontakta: Anders Nyrén, VD, 08-666 64 00 Carl-Olof By, vVD, 08-666 64 00 Sverker Sivall, IR, 08-666 64 19 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/05/20030505BIT00120/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/05/20030505BIT00120/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Dokument & länkar