FLAGGNINGSMEDDELANDE

Förvärv har skett av ytterligare 5.118.000 aktier i Ossur hf. Industrivärdens totala innehav uppgår därmed till 65.118.000 aktier, vilket motsvarar 20,5 procent av röster och kapital. Stockholm den 11 augusti 2004 AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Dokument & länkar