Industrivärden

Report this content

PRESSMEDDELANDE Jag har informerat Michael Treschow, i hans egenskap av ordförande i nomineringskommittén för Ericssons styrelse, att jag inte kommer att ställa upp för omval till styrelsen för 2003. Under lång tid har jag lagt ner mycket arbete på detta uppdrag. Nu är nyemissionen i hamn och enligt tidigare uttalanden förväntar man sig att åter börja visa vinst någon gång under år 2003. Mot denna bakgrund känns det som en naturlig tidpunkt för mig att lämna styrelsen. Härigenom får jag också mer tid för mina övriga uppdrag, vilket passar bra, säger Tom Hedelius. Stockholm den 19 november 2002 AB INDUSTRIVÄRDEN (publ) Tom Hedelius Kontaktperson: Lena Bergholm, tel: 08-666 6400 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/19/20021119BIT00690/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/19/20021119BIT00690/wkr0002.pdf

Dokument & länkar