Industrivärden har avyttrat sitt aktieinnehav i Skandia

PRESSMEDDELANDE Industrivärden har avyttrat hela sitt aktieinnehav i Skandia. Försäljningen har skett löpande sedan Industrivärdens senaste rapporteringstillfälle den 29 oktober 2003 då innehavet uppgick till 48.846.800 aktier motsvarande 4,6 procent av röster och kapital. Innehavet har avyttrats till en genomsnittlig kurs om cirka 26 kronor per aktie motsvarande en realisationsförlust om 1.510 mkr. Beräkningen av substansvärdet i Industrivärdens delårsrapportering baseras på aktuella marknadsvärden för noterade innehav. Härigenom har värdeförändringen i Skandiainnehavet löpande påverkat publicerade substansvärden. I en kommentar till försäljningen säger Industrivärdens VD Anders Nyrén: "Som en följd av anpassningen av vår strategi skall vi investera i bolag där vi har ett betydande inflytande och därmed möjlighet att vara med och påverka värdeutvecklingen. Mot den bakgrunden faller det sig naturligt att avyttra Skandiainnehavet, liksom i fallet med den tidigare avvecklingen av minoritetsinnehavet i det danska läkemedelsbolaget Lundbeck." Stockholm den 19 december 2003 AB INDUSTRIVÄRDEN (publ) För ytterligare information kontakta: Anders Nyrén, Verkställande direktör, tel. 08-666 64 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031219BIT00760/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031219BIT00760/wkr0002.pdf

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Dokument & länkar