Industrivärden och Geocapital nya delägare i IT- och logistikkonsulten Establish

Industrivärden och Geocapital nya delägare i IT- och logistikkonsulten Es- tablish Investmentbolaget Industrivärden och den amerikanska riskkapitalfonden Ge- ocapital går in som nya storägare i internetkonsulten Establish. Övriga ägare är företagets grundare, IT Venture Capital Holding samt Intact. De nya ägarna tecknar sig i en nyemission på 110 Mkr vars syfte är att skapa förutsättning för bolagets expansion på nya geografiska marknader. Establish utformar, integrerar och implementerar tekniskt kvalificerade, affärskritiska IT-lösningar. Tack vare att företaget prioriterar tillväxt under lönsamhet uppnåddes en vinst på 10 Mkr och en omsättning på 55 Mkr under 1999. Företagets logistik- och verksamhetskunnande borgar för att levererade system fungerar i samspel med kundernas organisation och pro- cesser samt att de bidrar till att stärka kundernas konkurrenskraft och lönsamhet. - "Vi har fått många inviter från investerare men valet föll på Industri- värden och Geocapital för att de har långsiktiga intentioner och är de sparringpartners som vi letat efter", säger David Halldén VD på Estab- lish."Vi kan nu öka expansionstakten i USA och Västeuropa genom selektera- de köp. Den huvudsakliga strategin är att växa genom organisk tillväxt med god lönsamhet." Industrivärden kommer att representeras i styrelsen av analyschef Jacob Röjdmark. Geocapital kommer att representeras av Kimberley Eads, General Partner. Idag består styrelsen bland andra av Sven-Christer Nilsson, John Wattin och Lanny Nilsson. - "Establish är ett mycket intressant tillväxtföretag inom området för in- tegrerade e-handelslösningar. En välutvecklad strategi i kombination med en bred kompetens inte minst inom logistikområdet skapar goda förutsätt- ningar för framtida värdetillväxt", säger Industrivärdens VD Clas Reuter- skiöld. - "Vi är mycket nöjda med vårt nya partnerskap med Establish," säger Kim- berley Eads, General Partner på Geocapital Partners. "Establish konsulter har unik expertis inom både logistik och elektronisk handel, vilket gör att företaget snabbt kan leverera färdiga e-handelslösningar. Vi tror att företaget kommer att växa snabbt både i Europa och USA." Efterfrågan på Establish tjänster ökar kraftigt. Verksamheten riktar sig framför allt mot B2B marknaden med kunder som SAS, Ericsson och Swedish Match. Establish har även utvecklat system och processer för "start-ups" som Vitea (www.vitea.se) och prettygoodlife.com (www.prettygoodlife.com). - Vår kombination av kunskap inom IT och logistik ger oss en unik position på marknaden. Vi växer med kvalitet. Våra kunder skall alltid vara nöjda med det vi levererar, poängterar David Halldén. Stockholm den 29 juni 2000 För ytterligare information kontakta: David Halldén, VD Establish, telefon 08-506 725 00 Clas Reuterskiöld, VD Industrivärden, telefon 08-666 64 00 Kimberley Eads, General Partner Geocapital, telefon +44-7881-820 040 IT- och logistikkonsulten Establish Establish är ett konsultföretag som utvecklar helhetslösningar för elek- troniska affärer. Bolaget bildades 1999 genom en fusion mellan Svenska Lo- gistikbyrån och Internetkonsulten On Display. Verksamheten bygger på IT- och internetkunnande i kombination med logistikkompetens. Företaget har idag 75 anställda vid kontor i Stockholm, Helsingborg, Lund och New York. För år 2000 beräknas omsättningen uppgå till 100 MSEK i Sve- rige och 40 MSEK i USA. Investmentbolaget Industrivärden Industrivärden är ett av Sveriges största investmentbolag med en aktie- portfölj värderad till cirka 70 Mdr. Affärs- idén är att investera i aktier och genom aktivt ägande skapa en god värdeutveckling i portföljbolagen. Målsättningen är att ge våra aktieägare en högre totalavkastning än genomsnittet för Stockholmsbörsen. Under den senaste femårsperioden har detta mål uppnåtts med marginal. En övervägande del av portföljen består av börsnoterade aktier med betydande aktieposter i Ericsson, Skandia, Handelsbanken, Sandvik, SCA, Skanska och SSAB. Härut- över bedriver Industrivärden verksamhet i en portfölj av onoterade före- tag. Om Geocapital Partners Geocapital Partners (www.geocapital.com) är ett ledande riskkapitalföretag med specialinriktning på IT. Företaget startades 1984 och har kontor i Fort Lee, New Jersey och London, England, Geocapital förvaltar 500 miljo- ner dollar för investeringar i programvaru- och tjänsteföretag som söker tillväxtkapital eller delägare. Geocapitals portfölj består av företag som Autoweb.com, Catalina Marketing, Desktalk Inc., Homestore.com, Locus Tele- communications, MemberWorks Inc., NETCOM On-Line Communications Services, StepStone.com och World Access. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/29/20000629BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/29/20000629BIT00050/bit0002.pdf

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Dokument & länkar