Industrivärden utfärdar optioner till koncernledningen i SSAB

Industrivärden utfärdar optioner till koncernledningen i SSAB SSABs koncernledning har för avsikt att under en fyraårsperiod förvärva köpoptioner i SSAB. Detta är andra året som förvärv av köpoptioner sker. Industrivärden har som stor aktieägare i SSAB erbjudit koncernledningen att på marknadsmässiga villkor förvärva köpoptioner i SSAB under 2000. Syftet är att främja ledningens delaktighet och engagemang i bolaget. Förvärv har skett med sammanlagt 28.950 köpoptioner, varav VD Torsten San- din 9.000 köpoptioner och övriga fyra medlemmar i koncernledningen samman- lagt 19.950 köpoptioner. Varje option medför rätt att under tiden 25 maj 2000 - 31 maj 2005 förvärva en aktie av serie A för 146 kronor. Handels- banken Investment Banking har beräknat ett marknadsmässigt pris på optio- nerna som fastställts till 15,20 kronor per option. Stockholm den 26 maj 2000 SSAB SVENSKT STÅL AB (publ)AB INDUSTRIVÄRDEN (publ) För ytterligare information kontakta: Industrivärdens VD Clas Reuterskiöld, tel. 08-666 64 00 SSABs vVD Anders Ullberg, tel. 08-45 45 700 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/26/20000526BIT00320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/26/20000526BIT00320/bit0002.pdf

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Dokument & länkar