Industrivärden utfärdar optioner till koncernledningen i SSAB

Industrivärden utfärdar optioner till koncernledningen i SSAB Industrivärden har erbjudit koncernledningen i SSAB att på marknadsmässiga villkor förvärva köpoptioner i SSAB under 2003. Syftet är att främja ledningens delaktighet och engagemang i bolaget. Förvärv har skett av sammanlagt 25.766 köpoptioner, varav VD Anders Ullberg 10.055 köpoptioner och övriga fyra medlemmar i koncernledningen med sammanlagt 15.711 köpoptioner. Varje option medför rätt att under tiden 28 maj 2003 - 31 maj 2008 förvärva en aktie av serie A för 170 kronor. Handelsbanken Capital Markets har beräknat ett marknadsmässigt pris på optionerna som fastställts till 11,30 kronor per option. Stockholm den 20 maj 2003 AB INDUSTRIVÄRDEN (publ) För ytterligare information kontakta: Industrivärdens vice VD Carl-Olof By, tel. 08-666 64 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/20/20030520BIT00170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/20/20030520BIT00170/wkr0002.pdf

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Dokument & länkar