Kommuniké från Industrivärdens bolagsstämma 2003

Kommuniké från Industrivärdens bolagsstämma den 2 april 2003 Industrivärdens bolagsstämma hölls den 2 april på Grand Hotel i Stockholm varvid bland annat nedanstående beslut fattades. *Stämman fastställde utdelningen till 5:00 (5:00) kronor per aktie samt beslöt att lämna en bonus på 0:80 (3:35) kronor, sammantaget 5:80 (8:35) kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 7 april, varigenom utdelningen kan beräknas utbetalas genom VPC den 10 april. *Till styrelseledamöter omvaldes Boel Flodgren, Tom Hedelius, Finn Johnsson, Sverker Martin-Löf, Arne Mårtensson, Lennart Nilsson, Anders Nyrén och Clas Reuterskiöld. *Vid konstituerande styrelsemöte samma dag utsågs Tom Hedelius till styrelseordförande och Sverker Martin-Löf till vice ordförande. *Vid konstituerande styrelsemöte utsågs vidare Bengt Kjell, chef nya investeringar, till vice verkställande direktör. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT00050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT00050/wkr0002.pdf

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Dokument & länkar