Pressrelease

PRESSMEDDELANDE I sitt anförande vid Industrivärdens ordinarie bolagsstämma den 5 maj 2000 meddelade bolagets VD Clas Reuterskiöld att han framställt önskemål till bolagets styrelse om att få lämna sin befattning som VD vid nästkommande ordinarie bolagsstämma. Reuterskiöld har varit verkställande direktör i Industrivärden sedan 1994. Stockholm den 5 maj 2000 AB INDUSTRIVÄRDEN (publ) För ytterligare information, kontakta: Industrivärdens VD, Clas Reuterskiöld, tel 08-666 64 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT00950/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT00950/bit0002.pdf

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Dokument & länkar