Indutrade förvärvar finska handelsföretaget Kontram

Indutrade förvärvar det finska handelsföretaget Kontram Indutrade, helägt dotterbolag till Industrivärden, har förvärvat det finska bolaget Kontram Oy som är ett ledande finskt handelsföretag inom industriell automation. Säljare är Martnok Oy och Kontrams VD, Jorma Kuivalainen. Under 2002 omsatte Kontram cirka 160 miljoner kronor med god lönsamhet. Affären omfattar även Maansähkö Oy som är ett servicebolag till Kontram. Förvärven är ett naturligt led i den vidare utvecklingen av Indutrades teknikområden inom elkomponenter och flödesteknik. Indutrade som är ett av Sveriges största handelsföretag inom industriella komponenter omfattar ett femtiotal bolag med omkring 1.400 anställda. Omsättningen för 2002 uppgick till 3,1 miljarder kronor med ett resultat före skatt på 181 miljoner kronor. Affärsidén är att förse den inhemska industrin med importerade komponenter och kvalificerade tekniska systemlösningar. Huvudmarknaderna är Norden, Baltikum, Ryssland, Tyskland och Benelux-länderna. Indutrade har under det senaste decenniet genomgått en kraftig expansion såväl genom organisk tillväxt som genom kontinuerliga förvärv. Kontram är verksamt inom de två verksamhetsområdena Process samt Transmission och elkomponenter. Verksamheten är kraftigt diversifierad med starka kund- och leverantörsrelationer. Företaget är inriktat på högteknologiska produkter och systemlösningar. Ytterligare information finns på Kontrams hemsida www.kontram.fi. Stockholm den 23 maj 2003 INDUTRADE AB För ytterligare information, kontakta: Indutrades VD, Gunnar Tindberg, tel 08-703 02 00 Indutrade är ett handelsbolag med affärsidén att förse den inhemska industrin med importerade komponenter, för vilka kunden har ett repeterande behov, och att härvid erbjuda kvalificerade tekniska systemlösningar. Koncernen består av ett 50-tal fristående agenturföretag i Norden, Baltikum, Ryssland, Tyskland samt Benelux- länderna. Indutrade är ett helägt dotterbolag till Industrivärden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/23/20030523BIT00400/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/23/20030523BIT00400/wkr0002.pdf

Om oss

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten har två huvudinriktningar, dels bolag med industriell teknikförsäljning, dels bolag med egentillverkade produkter. Den grundläggande styrningsprincipen för koncernen är baserad på decentralisering av såväl beslutsfattande som ansvar. Organisationen präglas av entreprenörskap och teknisk nischkompetens kombinerat med en välbalanserad riskspridning vad gäller kunder, produkter, leverantörer, branscher och geografiska marknader. Koncernen är uppdelad i åtta affärsområden; – Benelux– DACH– Finland– Fluids & Mechanical Solutions– Flow Technology– Industrial Components– Measurement & Sensor Technology– UK Indutrades omsättning uppgick 2019 till 18 411 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 2 330 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar