Regeringen vill införa regellättnader för yrkesförare

Regeringen beslutade idag om en lagrådsremiss om att förlänga giltighetstiden för yrkesförarkompetensbevis (YKB). Förslaget innebär att tusentals yrkesförare inte behöver fortbildning under pågående pandemi och syftar till att mildra störningar i samhällsviktiga transporter.

- Transportbranschen upplever just nu stora påfrestningar. Min prioritet är att säkra samhällsviktiga transporter. Därför har regeringen vidtagit ett antal åtgärder i syfte att underlätta för bland annat transportnäringen. Nu föreslår vi ytterligare regellättnader. Utan transporter stannar Sverige, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Spridningen av coronaviruset har försvårat genomförandet av de nödvändiga fortbildningar som krävs för att upprätthålla yrkesförarkompetensbevisen för yrkeschaufförer.

Regeringen ska enligt förslaget även få besluta om undantag i sex månader från kravet på yrkeskompetensbevis för de som haft ett yrkeskompetensbevis vars giltighetstid löpt ut under perioden 1 mars 2020–31 maj 2020.

Förslaget beräknas kunna behandlas av riksdagen under maj.   

Kontakt:
Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth 
Mobil 073-073 9753
lovisa.alm@regeringskansliet.se