Sverige invald till rådet i IMO - FN:s sjöfartsorganisation

Report this content

Sverige har valts in att sitta i styrelsen för FN:s sjöfartsorganisation IMO. Det innebär att Sverige får större möjligheter att driva på i frågor som till exempel ökad sjösäkerhet och minskad miljö- och klimatpåverkan från sjöfarten.

- Sverige kommer att driva på för en skärpning av IMO:s klimatstrategi och för att världssjöfartens utsläpp av växthusgaser minskar i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål. Att Sverige nu åter är rådsmedlem gör att vi kan driva på för en global sjöfart med ökad säkerhet och minskad klimatpåverkan, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Som rådsmedlem kan Sverige också påverka hur IMO styrs, dess budget och strategiska inriktning.

Kontakt:

Jennie Zetterström
Tf pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
E-post: Jennie.zetterstrom@regeringskansliet.se
Tel: 
073-053 92 70

Fakta och länkar:

Rådet är det verkställande organet inom FN:s sjöfartsorganisation IMO (International Maritime Organization)

IMO är FN:s internationella sjöfartsmyndighet vars huvudsakliga arbete handlar om åtgärder för att höja sjösäkerheten, stärka sjöfartsskyddet, förenkla för sjöfarten samt skydda den marina miljön. Sverige har i princip varit medlem i IMO sedan organisationen grundades och större delen av tiden som rådsmedlem.

International Maritime Organization

Prenumerera