Marknadsmeddelande 252/18 – Sista dag för handel med teckningsoption serie TO 1 i Initiator Pharma A/S

Sista dag för handel med bolagets teckningsoption serie TO 1, är den 30 oktober 2018.

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: INIT TO 1 
ISIN-kod: DK0060954881
Orderboks-ID: 4B4L
CFI: RWSTCB
FISN: Initia Pharma/ WRT-TO1
Sista handelsdag: 30 oktober 2018

Stockholm den 23 oktober 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com