Delar av grundargrupp har sålt 10-20% av innehav

Bengt Kasemo, Christoph Langhammer och Elin Langhammer, ägare och medgrundare till Insplorion, har under hösten sålt mindre delar av sina aktier i bolaget. Gruppen har fortsatt stor tilltro till bolaget och försäljningen är enkom för privat konsumtion.

Det föreligger inte någon rapporteringsskyldighet till Finansinspektionen avseende huvudägarnas transaktioner. Bolaget har ändå valt att redogöra för ägarförändringarna hos grundargruppen då det bedöms vara av allmänt intresse. De tre grundarna är efter Nordnet och Avanza de tre största aktieägarna vars ägande bland annat framgår på bolagets hemsida på AktieTorget. Grundargruppen har under hösten var för sig sålt mellan 10-20% av sitt innehav av privatekonomiska skäl.

Bengt, Christoph och Elin kommenterar gemensamt: ” Vi har fortsatt hög tilltro till bolaget och spår god utveckling med alla de aktiviteter som vi ser i pipeline. Av olika privatekonomiska skäl har vi valt att sälja en mindre del av våra innehav.”

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

Om oss

Insplorion AB, med vår revolutionerande sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS), har idag fyra huvudsakliga verksamhetsgrenar. luftkvalitetsensorer, vätgassensorer, batterisensorer och forskningsinstrument. Sensorerna är små, tåliga och kostnadseffektiva vid volymtillverkning. Vår sensorteknik möjliggör luftkvalitetssensorer i hem, fordon och offentlig miljö. Våra vätgassensorer visar en responstid på under sekunden, vilket gör dem till de snabbaste i världen och kommer att främja tillväxten av vätgasanvändning, Batterisensorerna optimerar styrning och användning av batterier, Våra instrument ger forskare världen över nanometerkänslig realtidsdata om processer på ytor inom områden som katalys, material- och biovetenskap.

Prenumerera

Dokument & länkar