Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ)

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 19 december 2017.

Konverteringsdag var 1 oktober 2018 och antalet konvertibler som konverterades var 9 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår för framtida omvandling är 23 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 6 970 111. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 48 387. Totalt antal aktier och totalt antal röster efter konverteringen blir 7 018 498. Konverteringspriset blir 18,6 SEK per aktie och nominellt belopp (konverteringssumman) blir 900 000 SEK. Aktiekapitalet efter konvertering uppgår till 1 052 775,03 kr. 

Frågor besvaras av:

Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

Insplorion AB (publ)
Sahlgrenska Science Park
Medicinaregatan 8A                
413 90 GÖTEBORG

031-380 26 95
info@insplorion.com
www.insplorion.com

Taggar:

Om oss

Insplorion AB, med vår revolutionerande sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS), har idag tre huvudsakliga verksamhetsgrenar. Batterisensorer, luftkvalitetsensorer och forskningsinstrument. Vår sensorteknik optimerar styrning och användning av batterier och möjliggör luftkvalitetssensorer i hem, fordon och offentlig miljö, tack vare att sensorerna är små, tåliga och kostnadseffektiva vid volymtillverkning. Våra instrument ger forskare världen över nanometerkänslig realtidsdata om processer på ytor inom områden som katalys, material- och biovetenskap.

Prenumerera

Dokument & länkar