Årsredovisning 2017

Instalco Intressenter AB:s årsredovisning för 2017 har idag publicerats på koncernens webbplats.

Årsredovisningen finns tillgänglig på http://instalco.se/investerare/finansiella-rapporter.

English-speaking shareholders
The English translation of the 2017 Annual Report will be published on the company’s website www.instalco.se during the week commencing 9 April.

För ytterligare information:
Adrian Westman, IR-ansvarig Instalco
Telefon 073 509 04 00, e-mail adrian.westman@instalco.se

Denna information är sådan information som Instalco är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2018 kl. 11:00 CET.

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag som inom vs, el, ventilation, kyla och industri. Vi kombinerar det lokala företagets närhet till kunden med effektivt samarbete och moget ledarskap. Verksamheten bedrivs genom cirka 40 lokalt ledande och högt specialiserade bolag, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se.

Om oss

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom vs, el, ventilation, kyla, industri och teknikkonsult. Vi ansvarar för installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland. Instalco omsätter 7,1 miljarder och har cirka 3 900 medarbetare i ett 90-tal bolag i Norden.

Prenumerera