Intea köper av Jernhusen i Kristianstad

Report this content

Intea Fastigheter AB (publ) har tecknat avtal med Jernhusen om förvärv och samarbete för den fortsatta utvecklingen av mark vid centralstationsområdet i Kristianstad. Målet är att utveckla ett centrum för rättsvårdande myndigheter.

Jernhusen har under ett år drivit ett utvecklingsarbete för stationsområdet. I dialog med polis- och åklagarmyndigheterna utvecklades ett intresse att etablera ett rättscentrum i området. På området, som ligger norr om centralstationen, finns gods- och magasinsbyggnader som ska rivas samt ett äldre tullhus som bevaras.

”Vi ser Kristianstad som en intressant stad att etablera oss i. Fastighetsutveckling i tidiga skeden är en del av Inteas kärnverksamhet. Möjligheten att få göra detta tillsammans med Jernhusen, som mycket framgångsrikt har lyckats genomföra många stora och svåra projekt i utmanande lägen känns inspirerande” säger Christian Haglund, Intea.

Intea tar över Jernhusens pågående arbete med detaljplan, projektering och uthyrning till myndigheterna och tillträde till fastigheten beräknas ske under första halvåret 2019.

”För att kunna optimera projektet och skapa de bästa förutsättningarna för den tilltänkta hyresgästen har Jernhusen valt att låta Intea fortsätta utvecklingen av projektet. Intea är en erfaren ägare av samhällsfastigheter med myndigheter som hyresgäster”, säger Andreas Meyer, affärsutvecklare på Jernhusen.

Avtalet omfattar en yta om 20 000 kvadratmeter mark och försäljningspriset är kopplat till storleken på framtida byggrätt. Försäljningen är villkorad av att detaljplanen vinner laga kraft och att fastighetsbildningen godkänns samt att hyresavtal skrivs med polismyndigheten.

”Rättsväsendet är ett område som vi känner väl och har arbetat länge med. Vi arbetar idag med ett antal projekt inom detta segment. Vi sätter stort värde på att komma in tidigt och ges möjlighet att utforma projektet i nära samarbete med berörda aktörer” säger Kjell-Åke Nilsson på Intea.

Inteas projektportfölj omfattar idag drygt 100 000 kvm i olika faser. I bolagets projektorganisation arbetar sju personer tillsammans med flera olika konsulter.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Haglund, Intea, 0733-80 81 23
Kjell-Åke Nilsson, Intea, 0708-35 96 80
Andreas Meyer, Affärsutvecklare Jernhusen, 073-070 28 38

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 31 december 2017 till 5,3 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, universitet/högskolor och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se

Prenumerera