Beslut om nyemission för Intentia International AB

Beslut om nyemission för Intentia International AB Stockholm, Sverige -Intentia International AB (publ). (XSSE: INT B) meddelar att extra bolagstämman i Intentia International AB (publ). idag godkände styrelsens beslut den 5 februari, 2001 om nyemission av högst 364.440 aktier av serie A och högst 4.497.760 aktier av serie B motsvarande en aktiekapitalökning på högst 48.622.000 kronor. Nyemissionen genomförs som en företrädesemission till nuvarande aktieägare. Teckningskursen är bestämd till 82 kronor och teckning skall ske under tiden 5-23 mars, 2001. Intentia har utsett D.Carnegie AB som rådgivare i genomförandet av emissionen. För ytterligare information, vänligen kontakta: Björn Algkvist VD och koncernchef Telefon: +46-8-5552 5605 Fax: +46-8-5552 5999 e-post: bjorn.algkvist@intentia.se Håkan Gyrulf vice VD och ekonomi- & finansdirektör Telefon: +46-8-5552 5825 Fax: +46-8-5552 5999 e-post: hakan.gyrulf@intentia.se Thomas Ahlerup Informationschef och Investor Relations Telefon: +46-8-5552 5766 Mobil: +46-708-545 666 Fax +46-8-5552 5999 e-post: thomas.ahlerup@intentia.se Om Intentia International AB (publ). Intentia International AB har sedan flera år inriktat sitt arbete på att uppfylla de behov man förutsåg skulle komma av den nya e-ekonomin. Intentia har utvecklat sin produkt Movex från ett traditionellt affärssystem till en fullständig lösning för e-collaboration som kan hantera alla krav som ställs av den nya ekonomin. Movex ger Intentias kunder nyckeln till framgång, med applikationer för Customer Relationship Management (CRM), Enterprise Resource Planning (ERP), Supply Chain Planning & Execution (SCPE), Partner Relationship Management (PRM), Business Performance Management (BPM) och e-business. Intentia är väl positionerat för att uppfylla marknadens behov när "e" (electronic) utvecklas till "c" (collaboration) och tillfredsställer sina kunders behov med en global organisation på över 3 800 anställda som arbetar med mer än 3 500 kunder i över 40 länder. Intentia är noterat på Stockholms fondbörs O-lista under beteckningen INT B. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT01020/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT01020/bit0002.pdf

Om oss

Intentia utvecklar programvara för affärssystem. Företagets produkt heter Movex.

Dokument & länkar